blurred

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbl3ːrd/

From the verb blur: (⇒ conjugate)
blurred is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: blurred, blur

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
blurred adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (indistinct, unclear) (pohled)zastřený, rozostřený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (obraz)rozmazaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The edges of the photo are blurred.
 Okraje fotky jsou rozostřené (or: rozmazané).
blurred adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (boundaries, distinctions: confused)nejasný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nepřehledný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It's important for teachers to assert authority so that the boundaries in their relationships with students don't become blurred.
 Pro učitele je důležité uplatňovat autoritu, aby hranice vztahů mezi učiteli a žáky nebyly nejasné.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
blur viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (vision: become indistinct) (pohled)zamlžit se, zastřít se, rozostřit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 For some people, migraines cause their vision to blur.
 Některým lidem se z migrény zamlžuje zrak.
blur [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (smudge)rozmazat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Pamela blurred the colors of the oil pastel sketch she made.
 Pamela rozmazala barvy skicy, kterou namalovala olejovými pastely.
blur [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (confuse) (znejasnit)zamlžit, zastřít, zatemnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Being inconsistent in punishing children just blurs the rules.
 Nekonzistentnost v trestání dětí jenom zamlžuje pravidla.
a blur nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (confusing memory)nejasnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I'm not sure what happened. It's all a blur.
 Nevím, co se stalo. Je to jedna velká nejasnost.
a blur of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] busy, confusing) (velké množství akcí či vystoupení)kolotoč mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 This week has been a blur of parties, awards ceremonies and interviews.
 Tento týden byl kolotočem večírků, předávání cen a rozhovorů.
a blur nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth], [sb] moving rapidly) (něco rychle se pohybujícího)rozmazaná skvrna příd + ž
 He was a blur as he ran past me.
 Proběhl kolem mě tak rychle, že jsem viděl jen rozmazanou skvrnu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
blur,
blur-blur
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(slow to catch on, ignorant)překlad není dostupný
Poznámka: Singaporean English.
blur nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (smudge)skvrna, šmouha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (neformální)flek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There is a dark blur at the bottom of the sketch.
blur [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make [sth] less distinct) (smysly)rozmazat, zastřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (smysly)rozostřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Alcohol blurred her judgment, and she ultimately did something she regretted.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"blurred" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [words, lines, view] were blurred, the [words] [appeared, became] blurred, her vision was blurred with tears, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "blurred":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'blurred'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.