blueprint

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbluːprɪnt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbluˌprɪnt/ ,USA pronunciation: respelling(blo̅o̅print′)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
blueprint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (architectural plan) (stavební)plán, nákres mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Penelope designed the blueprints for this house.
 Penelope navrhla plán domu.
blueprint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (plan, design)návrh mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Roger will create the blueprint for the department's sales plan.
 Roger vytvoří návrh plánu prodeje oddělení.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
blueprint [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (make a blueprint of [sth])udělat plán, zhotovit plán dok + m
 Jeff blueprinted the second floor of the building.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"blueprint" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
V seznamech: Architecture, více…
Slovní spojení: Follow the blueprints [closely, exactly]., The blueprints need to be followed [closely]., blueprints for a [house, building, tower], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "blueprint":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'blueprint'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.