blowing

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(blōing)

From the verb blow: (⇒ conjugate)
blowing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (air: move)vanout, vát ned
 The winter wind blows from the west.
 Zimní vítr vane ze západu.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be swept by air)vanout, vát ned
 Sand blows across the beach.
 Písek vanul po pláži.
blow vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person) (člověk)foukat ned
  (zhasnout)sfouknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She blew out the candles on her birthday cake.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Maminka mu foukala na rozbité koleno, aby to tak nebolelo.
 Sfoukla svíčky na svém narozeninovém dortu.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (explode)vybuchnout, explodovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Watch out, the bomb is going to blow!
 Pozor, ta bomba vybuchne!
blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (punch)rána žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  úder mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The blow knocked him down, but he soon got back up.
 Po té ráně se skácel k zemi, ale hned zase vstal.
blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (shock)šok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  otřesení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The news that her husband had died was a serious blow.
 Novinka, že její manžel zemřel, pro ni byl ohromný šok.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (glass: shape using air) (sklo)vyfouknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (storm)bouřka, bouře žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We are expecting a big blow tonight, and have closed the shutters of the beach house.
blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blast of wind) (větru)závan, poryv mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 A blow of air pushed over the pile of papers.
blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (drug: cocaine)kokain mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (slangový výraz: kokain)koks mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Rod asked me if I knew where he could score some blow.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (play wind instrument) (na dechový nástroj)hrát ned
 The trumpeter blows hard and loud.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fuse, bulb: burn out) (pojistky)vyhodit, vyletět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The electrical surge caused the fuse to blow.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US, slang (depart)odjet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  opustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We are done here. Let's blow.
blow viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US, slang (thing, situation: be bad)být špatný inf + příd
 This movie blows. Let's change the channel.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wind)odfouknout, odvát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  foukat, vát ned
Poznámka: Followed by an adverb or preposition.
 The wind blew the papers off the table.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (horn, instrument: play) (na hudební nástroj)pískat ned
 The flautist blew a sweet melody.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (make explode) (nálož)odpálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The army detonation team blew the bridge.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (squander money) (peníze)rozházet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz: peníze)rozfofrovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  utratit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The musician had blown his entire fortune, and was poor again.
blow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (bungle) (příležitost)promarnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I bet he will blow this opportunity just as he did the last one.
blow [sth] on [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (squander money)utratit za dok + předl
  (peníze)rozházet za dok + předl
  (hovorový výraz: peníze)rozfofrovat za dok + předl
 Sophie blew all her wages on a new dress.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
blow [sb] away,
blow away [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
slang, figurative (impress greatly)udělat dojem dok + m
 The candidate blew her interviewer away.
blow [sb] away,
blow away [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
slang, figurative (kill by shooting) (slangový výraz)oddělat, odkráglovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The gunman blew away his victim from close range.
blow [sb] away,
blow away [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
slang, figurative (thoroughly defeat) (přeneseně)rozdrtit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  drtivě porazit přísl + dok
 The first time he ran, he blew away the competition and came home with a gold medal.
blow in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (arrive unexpectedly)nečekaně přijít přísl + dok
  (přeneseně: nečekaně přijít)přepadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He just blows in without any warning and expects dinner.
blow off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK, slang (pass intestinal gas) (hovorový výraz)vypustit ducha dok + m
  (hovorový výraz)upšouknout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I think the dog blew off, it smells horrible.
blow [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US, slang (reject or ignore [sb](někoho)odmítnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (s odmítnutím)odmávnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
blow [sth] off,
blow off [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
US, slang (cancel: plan, obligation) (hovorový výraz, přeneseně: zrušit plán)odpískat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Since I was feeling better, I blew off my appointment with the doctor.
 Jelikož jsem se začal cítit lépe, odpískal jsem tu návštěvu u doktora.
blow [sth] out,
blow out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(extinguish) (svíčky apod.)sfouknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She blew out the candles on her birthday cake.
 Sfoukla svíčku na svém narozeninovém dortu.
blow [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." UK, slang, figurative (reject) (někoho)odmítnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz)poslat do háje dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 A well-known movie star spent the night chasing after her, but she blew him out.
blow over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (clouds: pass, disappear) (mraky)přehnat se, přejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The clouds blew over and the sun came out.
blow over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (argument, etc.: be forgotten) (spor, hádka)pominout, odeznít, ustat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let's hope that the dispute will soon blow over.
blow up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (explode)vyletět do vzduchu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  explodovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I watched the Hindenburg blow up.
blow [sth] up,
blow up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(detonate) (výbušninu)odpálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They blew up the enemy's ammunition dump.
blow [sth] up,
blow up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(photograph: enlarge) (fotografii)zvětšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Small photos may have to be blown up if they are not identifiable.
blow up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (get angry) (přeneseně: vztekem)vybuchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She blew up when I told her about the car.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
blow [sth] away,
blow away [sth]
vtr + adv
(wind: carry off)odvanout, odfouknout, odvát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The wind blew the dollar bill away.
blow away vi + adv (be carried off by wind)být odfouknutý, být odvátý ned + příd
 The paper bag blew away in a gust of wind.
blow [sth] down,
blow down [sth]
vtr + adv
(wind: knock over) (větrem)odfouknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The wind blew down our swing set and shade umbrella.
 Vítr odfoukl náš slunečník.
blow dryer,
blow-dryer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(device: dries hair)vysoušeč vlasů m + m mn
  fén na vlasy fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I never use a blow dryer to dry my hair.
blow in vi + adv (be swept in by the wind)odfouknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přivát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A handful of leaves blew in when I opened the door.
blow job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, vulgar (oral sex on a male) (hovor.: orální sex)vykouření spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (hovor.: orální sex)kuřba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
blow off vi + adv (be swept off by wind)odlétnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  být odfouknutý ned + příd
blow [sth] over,
blow over [sth]
vtr + prep
(topple by blowing) (větrem)převrhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (větrem)převrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A strong wind had blown over several plant pots.
blow your nose v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (expel mucus)vysmrkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Please blow your nose instead of sniffing.
blow-dry [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use a hair-dryer on) (vlasy)vyfoukat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (vlasy)vyfénovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 There's no point blow-drying your hair – it's pouring down outside!
blow-dry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instance of drying hair) (foukání flasů)foukaná žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  fénování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
blow-up (UK),
blowup (US)
informal (enlarged image) (fotografie)zvětšený obraz příd + m
  zvětšená fotografie příd + ž
blow-up (UK),
blowup (US)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (angry outburst) (přeneseně: hněvu)výbuch mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
blow-up,
blowup
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (inflatable)nafukovací přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
blowhard,
blow-hard
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang, figurative (boastful person)chlubil, chlubilka m, ž
  (hovorový výraz)vejtaha mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 That guy's such a blowhard! He never stops talking about his achievements.
blowout,
also UK: blow-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (gorging, binge) (neformální)žranice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 My friends and I had a blowout on pizza and ice-cream.
blowout,
also UK: blow-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (punctured tire)prasklá pneumatika příd + ž
 I was driving along the road when I had a blowout; I must have run over something.
knockout blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boxing: winning punch)knokautový úder příd + m
 The boxer is in a coma following a knockout blow in the ring.
knockout blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] devastating) (přeneseně: šok)rána žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 If Reus left now, it would be a knockout blow for the team.
let off steam,
blow off steam
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (vent emotions or anger) (hněvu, emocím apod.)dát průchod dok + m
 I was annoyed and wanted to let off steam. I called my boyfriend and he let me blow off steam for an hour.
let off steam,
blow off steam
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
slang, figurative (release energy) (přeneseně: energie)vypustit páru dok + ž
 There was a play area where the kids could let off steam.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"blowing" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "blowing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'blowing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.