bloom

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbluːm/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/blum/ ,USA pronunciation: respelling(blo̅o̅m)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bloom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flower)květ mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The tables were decorated with beautiful blooms.
 Stoly byly ozdobené krásnými květy.
bloom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fruit, leaves: waxiness) (na rostlinách)ojínění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (na rostlinách)povlak mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Ripe blueberries have a slight bloom.
 Zralé borůvky mají lehké ojínění.
bloom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (white coating on [sth](na jídle)bílý povlak příd + m
 This chocolate has a bloom on it already.
 Tahle čokoláda má na sobě bílý povlak.
bloom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flower: being fully open)květ mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Yesterday it was only a bud, but now it's a beautiful bloom.
 Včera to bylo pouhé poupě a dnes je z něj krásný květ.
bloom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rosy complexion)překlad není dostupný
 Sadie's youthful skin had a beautiful bloom.
bloom viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (flower: open) (květina)rozkvést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The town holds a festival when the daffodils bloom.
 Město pořádá festival, když rozkvetou narcisy.
bloom viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (plant: produce flowers)kvést ned
 The rose bush is already blooming.
 Růžový keř už kvete.
bloom viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (flourish) (přeneseně: dařit se)vzkvétat ned
  prosperovat ned
 Nancy's talents have bloomed since she transferred schools.
 Od té doby, co Nancy přešla na jinou školu, její talent vzkvétá.
bloom viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (look healthy)vypadat zdravě ned + přísl
 
Další překlady
AngličtinaČeština
bloom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dull spot on paint, varnish, etc.) (na lakované části apod.)matná skvrna příd + ž
bloom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (algae)řasy ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 The bacteria content in the lake has caused a large number of blooms this year.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bloom" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: The [trees, flowers, bushes] are in bloom (right now)., The [trees] will be in bloom in the coming [days, weeks]., The [trees] will be in full bloom soon., více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bloom":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bloom'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.