WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

blind as a bat


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "blind".

Podívejte se také na: as | a | bat

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
blind adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sightless, unable to see)slepý, nevidomý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He has been blind since birth.
 Od narození je slepý.
blind vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make sightless)oslepit, zaslepit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  oslepovat, zaslepovat ned
 The sunlight blinded him when he walked out the door.
 Sluneční světlo jej oslepilo, když vyšel ze dveří.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nenávist zaslepuje.
blind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (window shade)žaluzie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He lowered the blind to block out the sunlight.
 Stáhl žaluzie, aby dovnitř nešlo sluneční světlo.
blind,
the blind
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
uncountable (blind people)nevidomí, nevidoucí m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 There is discrimination against the blind in the job market.
 Nevidomí jsou na trhu práce diskriminováni.
blind [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (dazzle) (přeneseně)oslnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The crowd was blinded by the brilliance of the display.
 Dav byl oslněn brilantností výstavy.
blind to [sth] adj + prep figurative (oblivious to [sth](přeneseně: nevnímající něčí chyby apod.)slepý k příd + předl
 Mina loves Graham so much, she is blind to his faults.
 Mina milovala Grahama tolik, že byla slepá k jeho nedostatkům.
blind to [sth] adj + prep figurative (refusing to recognize [sth](přeneseně: něco nerozpoznat)slepý k příd + předl
blind,
blindly
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(without sight)naslepo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  poslepu příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He walked blind through the fog.
 Šel skrze mlhu naslepo (or: poslepu).
blind adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (without visibility)překlad není dostupný
 This is a blind turn; you can't see what's around the corner.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
blind adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (closed at one end) (přeneseně: na konci uzavřený)slepý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Plumbers sometimes work with blind pipes, which have an opening at only one end.
blind adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without information, esp. of a test) (experiment apod.)slepý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
blind adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without thought, esp. of obedience) (přeneseně: bezmyšlenkovitá poslušnost)slepý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
blind adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (email: to hidden recipient) (kopie při odesílání emailu)skrytý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A blind email is one in which someone is copied in using "BCC".
blind adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (oblivious)nevšímavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně)slepý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 "There's none so blind as those who will not see," as the saying goes.
blind advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (until insensible) (přeneseně: opilost apod.)do němoty fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Many college students drink themselves blind on a regular basis.
blind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hunting: hiding place) (lovce)skrýš žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The hunter patiently waited for deer, hidden in his blind.
blind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (something misleading)maska, zástěrka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He was smiling, but I knew it was only a blind and that he was actually furious.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
blind date nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (date with unknown person)schůzka naslepo ž + přísl
  rande naslepo s + přísl
 Davina is going out on a blind date this evening.
blind spot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unseen area in field of vision) (na sítnici)slepá skvrna příd + ž
blind spot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area of road a motorist cannot see) (motorismus)mrtvý úhel příd + m
 When I changed lanes, I did not see the car in my blind spot.
go blind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lose one's sight)oslepnout
 The patient went blind after she suffered a stroke.
staggers,
blind staggers
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
with singular verb (livestock poisoning)překlad není dostupný
turn a blind eye v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (pretend not to see [sth](přen.: předstírat, že něco nevidíme)přimhouřit oči nad dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I knew exactly what she was up to but decided to turn a blind eye.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "blind as a bat":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'blind as a bat'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.