Na této stránce: blend into, blend

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
blend into [sth] vi + prep figurative (be assimilated)zamíchat se do, smíchat se s dok + předl
  začlenit se do dok + předl
 In most cultures, minority groups are expected to blend into the mainstream.
blend into [sth] vi + prep figurative (be indistinguishable)být k nerozeznání ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  (přeneseně: dny, vzpomínky apod.)splývat ned
 Without the usual school routine, the days seem to blend into one another.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
blend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mixture)směs žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The blend of fruits and vegetables in this smoothie makes it very healthy.
 Směs ovoce a zeleniny z toho dělá opravdu zdravé smoothie.
blend [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (combine thoroughly)míchat, mísit ned
  smíchat, smísit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Blend the ingredients to make a smooth batter.
 Míchejte ingredience pro opravdu hladké těstíčko.
blend [sth] into [sth] vtr + prep (merge into)splynout s dok + předl
  smíchat s dok + předl
 Blend the blue paint into the green using a soft brush.
 Smíchejte modrou a zenou barvu jemným štětcem.
blend with [sth] vi + prep (color, etc.: merge imperceptibly) (barvy)splynout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (barvy)mísit se ned
 The point where orange blends with yellow in this painting is very gradual.
blend [sth] with [sth] vtr + prep (mix) (něco s něčím)mísit ned
  (něco s něčím)mixovat ned
blend [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tea, etc.: mix to create new flavor)míchat, mísit ned
  smíchat, smísit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The tea shop downtown blends green tea and herbal tea to make their signature mix.
 Čajovna v centru pro svůj speciální nápoj míchá (or: mísí) zelený a bylinkový čaj.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
blend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (portmanteau) (lingvistika)kontaminace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The word "cronut" is a blend of the words "croissant" and "donut."
blend viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (look pleasing together)ladit ned
  hodit se ned
  zapadat ned
 The new chair blends nicely in this room.
blend [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (phonics: combining letter sounds) (hlásek)splynutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "blend into":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'blend into'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.