WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

blazing star


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "blazing".

Podívejte se také na: star
Na této stránce: blazing, blaze

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
blazing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fire: burning brightly) (oheň)planoucí, sálající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The neighborhood residents stared in horror at the blazing house fire.
blazing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sun: bright, hot) (slunce)pražící, spalující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You shouldn't stay out in the blazing sun like that without sunscreen.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
blaze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fire)požár mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  oheň mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Three fire engines were called to tackle the blaze at the factory.
 Na zkrocení požáru v továrně byla povolána tři hasičská auta.
blaze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bright light)zářivé světlo příd + s
  záře žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The soldiers could see the blaze of a lantern far ahead.
 Vojáci viděli v dálce před sebou zářivé světlo lucerny.
a blaze of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (anger, etc.: intense burst) (přeneseně: vzteku)výbuch mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (vzteku)záchvat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Graham yelled at his son in a blaze of anger.
 Graham při výbuchu vzteku řval na syna.
blaze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (burn brightly)plát, planout, plápolat ned
 The campfire blazed in the darkness.
 Táborák plál ve tmě.
blaze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (shine)zářit ned
  třpytit se ned
 The stars blazed in the winter night sky.
 Na zimní noční obloze zářily hvězdy.
blaze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (gun: fire continuously) (ze zbraně)nepřetržitě pálit přísl + ned
 
Další překlady
AngličtinaČeština
blaze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brightness)jas mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  záře žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A sudden blaze lit up the sky.
blaze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mark indicating trail) (ukazující cestu)značka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The Appalachian Trail is marked with white blazes.
blaze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (marking on animal's face) (na tváři zvířete)zbarvení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (na tváři zvířete)značka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A black horse with a white blaze on its forehead galloped across the field.
blaze [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mark a trail) (cestu)značkovat ned
 The hiking trail was blazed by the Boy Scouts.
blaze [sth],
blaze [sth] abroad
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make known)dát vědět dok + ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
blazing | blaze
AngličtinaČeština
blazing fast,
blazing-fast
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US, figurative (rapid)rychlý jako šíp fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 The racehorse's pace was blazing fast.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "blazing star":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'blazing star'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.