blazing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbleɪzɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbleɪzɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(blāzing)

From the verb blaze: (⇒ conjugate)
blazing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: blazing, blaze

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
blazing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fire: burning brightly) (oheň)planoucí, sálající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The neighborhood residents stared in horror at the blazing house fire.
blazing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sun: bright, hot) (slunce)pražící, spalující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You shouldn't stay out in the blazing sun like that without sunscreen.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
blaze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fire)požár mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  oheň mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Three fire engines were called to tackle the blaze at the factory.
 Na zkrocení požáru v továrně byla povolána tři hasičská auta.
blaze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bright light)zářivé světlo příd + s
  záře žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The soldiers could see the blaze of a lantern far ahead.
 Vojáci viděli v dálce před sebou zářivé světlo lucerny.
a blaze of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (anger, etc.: intense burst) (přeneseně: vzteku)výbuch mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (vzteku)záchvat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Graham yelled at his son in a blaze of anger.
 Graham při výbuchu vzteku řval na syna.
blaze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (burn brightly)plát, planout, plápolat ned
 The campfire blazed in the darkness.
 Táborák plál ve tmě.
blaze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (shine)zářit ned
  třpytit se ned
 The stars blazed in the winter night sky.
 Na zimní noční obloze zářily hvězdy.
blaze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (gun: fire continuously) (ze zbraně)nepřetržitě pálit přísl + ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
blaze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brightness)jas mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  záře žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A sudden blaze lit up the sky.
blaze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mark indicating trail) (ukazující cestu)značka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The Appalachian Trail is marked with white blazes.
blaze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (marking on animal's face) (na tváři zvířete)zbarvení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (na tváři zvířete)značka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A black horse with a white blaze on its forehead galloped across the field.
blaze [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mark a trail) (cestu)značkovat ned
 The hiking trail was blazed by the Boy Scouts.
blaze [sth],
blaze [sth] abroad
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make known)dát vědět dok + ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
blazing | blaze
AngličtinaČeština
blazing fast,
blazing-fast
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US, figurative (rapid)rychlý jako šíp fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 The racehorse's pace was blazing fast.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"blazing" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: in front of a blazing fire, [under, in] the blazing sun, [standing, sitting, waiting] in the blazing heat, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "blazing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'blazing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.