WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

bite ck


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "bite".

Podívejte se také na: ck

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bite vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut with teeth)kousnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You have to bite hard to get through the peel of this apple.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Ráno jsem omylem kousl do zkažené broskve a pořád cítím tu pachuť.
bite [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clamp teeth onto)zakousnout se do dok + předl
 The snapping turtle bit the dog's tail and wouldn't let go.
 Želva se psovi zakousla do ocasu a nechtěla pustit.
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mouthful)kousek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Take a bite. You might like the taste of it.
 Dej si kousek. Možná Ti to bude chutnat.
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wound made by biting)kousnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 You could see the mark the dog's bite made on his leg.
 Na jeho noze jsou vidět stopy po kousnutí od psa.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of biting)kousání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Watch the TV! The shark's bite breaks the surfboard.
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sting)štípnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  štípanec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The mosquito bite really stung.
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (angling: fish on the hook) (ryby na udici)zabrání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 I was out there all day and didn't get a bite from a single fish.
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (spicy taste)ostrá chuť příd + ž
 Are there peppers in this stew? It really has a strong bite.
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (stinging effect) (větru apod.)štípání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 You can really feel the bite of the wind in winter.
bite nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative ([sth] taken)překlad není dostupný
 Taxes took a big bite out of his salary.
bite viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (sting)štípat ned
  pálit ned
 Antiseptic on an open cut really bites.
bite viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." mainly US, slang (be really bad)být velmi špatné ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 You have to repeat a grade? That bites!
bite into [sth] vi + prep (acid: corrode) (kyselina)rozežírat, leptat ned
 The acid bites into the metal, etching a pattern.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
bite into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (reduce in value) (hodnotu úspor apod.)snižovat ned
  (tržní podíl jiné firmě)ubírat ned
 Falling oil prices are biting into the profits of energy companies.
bite [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (sever with teeth)ukousnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 During the fight, one of the boys bit off a piece of the other boy's ear.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bite into [sth] vi + prep (dig teeth into)zakousnout se do dok + předl
 She bit into the apple with vigor. Please bite into the wax so it can make a mould of your teeth.
bite into [sth] vi + prep figurative (acid: corrode) (podléhat korozi)narušovat ned
 The acid bites into the metal.
bite me interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (expressing contempt) (hovorový výraz)trhni si, polib si zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (hovorový výraz)jdi do háje, jdi někam zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 If you don't like it that's too bad - bite me!
 Když se ti to nelíbí, je to tvůj problém – trhni si!
bite the bullet v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (do [sth] unpleasant) (přeneseně: udělat něco nepříjemného)kousnout do kyselého jablka dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 You will just have to bite the bullet; there's no other option.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bite ck":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bite ck'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.