bisexual

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌbaɪˈsɛkʃuəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/baɪˈsɛkʃuəl/ ,USA pronunciation: respelling(bī seksho̅o̅ əl)

Na této stránce: bisexual, bi
'bisexual' je jiný výraz pro 'bi'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'bisexual' is an alternate term for 'bi'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bisexual adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (attracted to both sexes)bisexuální přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Keira is bisexual but she says she prefers girls.
bisexual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bisexual person) (muž)bisexuál mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (žena)bisexuálka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bi prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (two or both) (bimolekulární apod.)bi- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
  (dvounožka apod.)dvou- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
  oboj- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 For example: bicycle, bipod
bi prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (alternate, every other) (dvouletý apod.)dvou- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 For example: biannual
bi adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, abbreviation (bisexual)bisexuální přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bisexual" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
bi

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bisexual":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bisexual'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.