birdie

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɜːrdi/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbɝdi/ ,USA pronunciation: respelling(bûrdē)

Inflections of 'birdie' (v): (⇒ conjugate)
birdies
v 3rd person singular
birdieing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
birdied
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
birdied
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: birdie, bird
'birdie' je jiný výraz pro 'bird'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'birdie' is an alternate term for 'bird'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
birdie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (golf score: one under par) (v golfu)birdie mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
birdie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (little bird)ptáček m zdrob
  ptáčátko s zdrob
birdie [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (golf hole: play one under par) (v golfu)zahrát birdie dok + m
 He birdied the last hole and finished two under par.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
birdie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shuttlecock)badmintonový míček příd + m zdrob
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (winged animal)pták mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Morning brings the sound of birds chirping in the trees.
 Rána přinášejí cvrlikání ptáků ve stromech.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal, US (strange, eccentric person)poťouchlý člověk příd + m
 That boy with the funny hat sure is a strange bird.
bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. potentially offensive, UK, slang (young woman) (hovorový výraz: mladá žena)žába žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz: mladá žena)micinka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Simon's new bird is absolutely stunning.
bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated, uncountable, UK, slang (prison sentence) (slang: vězení)loch mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (slang: vězení)lapák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 George is doing bird again. The burglar will definitely be given bird after the trial.
the bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (vulgar middle-finger gesture) (hovorový výraz: zdvižený prostředníček)fakáč mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The other driver flipped me the bird.
bird,
birdie
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (badminton: shuttlecock) (v badmintonu)košíček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Swat the bird hard with your badminton racquet.
bird,
go birding
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(watch birds)pozorovat ptáky ned + m mn
 Every summer, Allison goes birding in Canada.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
V seznamech: Golf, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "birdie":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'birdie'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.