bid

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪd/ ,USA pronunciation: respelling(bid)


Inflections of 'bid' (v): (⇒ conjugate)
bids
v 3rd person singular
bidding
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
bid
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
bade
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (Less common)
bid
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
bidden
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (Less common)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bid [sth] for [sth] vtr + prep (auction: offer) (aukce)přihodit na dok + předl
  přihazovat na ned + předl
 He bid one hundred euros for the painting at the auction.
 Na aukci obrazu přihodil na sto euro.
bid for [sth],
bid to do [sth]
vi + prep
(offer services) (do soutěže, výběrového řízení apod.)podat nabídku dok + ž
 Three construction companies are bidding for the prestigious contract.
 Do soutěže podaly nabídku tři stavařské firmy.
bid for [sth] vi + prep (compete)soutěžit o ned + předl
  závodit o ned + předl
 Twenty competitors are bidding for the title of "World's Strongest Man".
 Dvacet závodníků soutěžilo o titul „Nejsilnější muž světa“.
bid nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (auction: offer) (aukce)nabídka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 His bid wasn't the highest, so he didn't win the auction.
 Jeho nabídka nebyla nejvyšší, takže tu aukci nevyhrál.
bid nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cards: offer) (bridž: po licitaci)závazek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (bridž: při licitaci)nabídka, hláška žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 His bid of three tricks was too high. He only won two.
 Jeho závazek ke třem zdvihům byl příliš vysoký. Uhrál jen dva.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
bid nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (invitation)pozvánka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The golfer accepted a bid to compete in the championship match.
bid nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (attempt)pokus mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  snaha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The candidate's bid for a senate seat was successful.
bid viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (command)rozkazovat, poroučet ned
  nařídit, nakázat, rozkázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The people will do as the king bids.
bid viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (offer to purchase) (v dražbě)vystavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dát do dražby dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 People bid with enthusiasm at the auction.
bid viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (offer services) (v rámci tendru)učinit nabídku dok + ž
 The local authority is offering a lucrative contract and our firm intends to bid.
bid on [sth] vi + prep (make an offer to buy [sth](v dražbě)nabídnout cenu dok + ž
  přihazovat na ned + předl
 Sheila bid on a vase at an auction.
bid [sb] (to) do [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal, dated (direct, command)nařídit, nakázat, rozkázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When your mother bids you tidy your room, do so.
bid [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (speak as greeting) (na přivítanou apod.)popřát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The arriving guest bid his host a good evening.
bid [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cards: make a bid) (v kartách)hlásit ned
 He bid three tricks, though he was pretty sure that he could win more.
bid [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (summon)předvolat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The magistrate bid the defendant to approach the bench.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bid [sb] farewell,
bid farewell to [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(say goodbye) (komu)dát sbohem dok + cit
  rozloučit se s dok + předl
 Edward's friends bade him farewell as he set out on his journey.
bid [sth] farewell,
bid farewell to [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (leave: a place) (přeneseně: opustit místo)rozloučit se s dok + předl
  (místu)dát sbohem dok + cit
 In 1860, my great-grandfather bid farewell to his native Poland and emigrated to South Africa.
bid [sth] farewell,
bid farewell to [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (lose) (přeneseně)rozloučit se s dok + předl
 With that defeat, the team bade farewell to their chances of winning the event.
 Po další porážce se tým mohl rozloučit s šancí na vítězství v poháru.
make a bid for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (offer to buy [sth](aukce apod.)nabídnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (aukce apod.)udělat nabídku dok + ž
 I made a bid on the stuffed moose in the auction and ended up winning it.
takeover bid nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (offer to buy a company)nabídka převzetí ž + s
  nabídka odkupu ž + m
 Cadbury have accepted a takeover bid from Kraft Foods.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bid" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: bid on an [auction, item], the [highest, winning, current] bid, the bid [amount, price], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bid":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bid'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.