better

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɛtər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbɛtɚ/ ,USA pronunciation: respelling(betər)

From good (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
better
adj comparative
best
adj superlative
From well (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
Some senses of the adverb "well" are invariable.
better
adv comparative
best
adv superlative
Na této stránce: better, good, well

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
better advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to higher degree, quality)lépe příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He plays the guitar better than Jimi Hendrix.
 Hraje na kytaru lépe než Jimi Hendrix.
better advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a more desirable way)lépe příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 To serve you better we have provided free coffee at the entrance.
 Abyste se u nás cítili lépe, můžete si u v chodu dát kávu zdarma.
better adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (superior) (výkonem)lepší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's better at tennis than I am.
 Je v tenise lepší než já.
better adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of higher quality) (kvalitou)lepší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This essay is better than the last one you wrote.
 Tahle esej byla o hodně lepší než ta poslední.
better adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of greater value) (hodnotnější)lepší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Getting it done now is better than waiting until the morning.
 Je lepší udělat to teď než čekat na ráno.
better vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (improve)zlepšit, vylepšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zlepšovat ned
 She spent her life trying to better the living conditions of the poor.
 Zasvětila svůj život úsilí zlepšit životní podmínky chudých.
better adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of greater use)lepší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vhodnější přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A mallet is better than a hammer for driving in tent pegs.
 Na zatloukání stanových kolíků je lepší (or: vhodnější) palice než kladivo.
better adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (healthier) (zdraví)lépe příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Are you feeling any better?
 Je ti lépe?
better advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (more completely)lépe příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 You remember it better than I do.
 Pamatuješ si to lépe než já.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
better adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (more virtuous) (charakterově)lepší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She's better than any of us.
better adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (more suitable)vhodnější přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Candidate C is better than candidate F for this job.
better advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (more thoroughly)lépe příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  důkladněji příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He'll explain it better than I can.
better advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US (more)více příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It took them better than a month to pay back the debt.
better nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] superior)něco lepšího záj + příd
 I've seen better.
better nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (person: superior)nadřízený, nadřízená m, ž
  výše postavený, výše postavená přísl + m, přísl + ž
 You should always show respect to your betters and elders.
better [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (surpass)překonat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vylepšit, zlepšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let's see if I can better my previous score.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (better than average) (nadprůměrný)dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He studied hard and got good grades this year.
 Hodně se učil a měl letos dobré známky.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (favorable)příznivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The weather forecast is good for tomorrow.
 Předpověď počasí na zítřek je příznivá.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (well behaved)poslušný, hodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Now you be good while I'm gone, do you hear?
 Budeš se chovat slušně, než se vrátím, rozumíš?
 Nebudeš zlobit, zatímco budu pryč, je to jasné?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (adequate)dobrý, dostatečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You can earn a good living as a mechanic.
 Jako mechanik si můžeš přijít na dostatečné (or: dobré) peníze.
good for [sb/sth] adj + prep (healthy)zdravý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zdraví prospěšný s + příd
 Cod liver oil is supposed to be good for you.
 Olej z tresčích jater má být zdravý.
good for [sb/sth] adj + prep (beneficial)dobrý, příznivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Whoever said that pain is good for the soul?
 Kdo tvrdil, že bolest je dobrá (or: příznivá) pro duši?
the good of [sth/sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (benefit, advantage)dobro spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  blaho spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Political decisions should always be for the good of the people.
 Politická rozhodnutí by se vždy měla činit pro dobro lidí.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (virtuous)dobrý, hodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's a good man.
 Je to dobrý člověk.
good for [sth],
good for doing [sth]
adj + prep
(useful)dobrý, užitečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Shoe boxes are good for storing old postcards and letters.
 Krabice od bot jsou dobré ke skladování starých pohledů a dopisů.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (competent)dobrý, schopný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She's a very good accountant.
 Je velmi dobrá (or: schopná) účetní.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (right, correct)správný, dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Good answer!
 Dobrá odpověď!
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (worthy)dobrý, cenný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You've ruined our family's good reputation.
 Zničil jsi dobrou pověst naší rodiny.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (refined)dobrý, vybraný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's got good taste in wine.
 Má vybranou chuť co se týče vína.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
be good at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be skilled, talented) (v něčem, na něco)být dobrý v ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 He is good at anything related to numbers.
be good with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be skilled with) (v něčem, na něco)dobrý na příd + předl
 My sister is good with numbers but I'm better at languages.
be good with [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (people, animal: handle well)umět to s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 He is good with children and animals.
 Umí to s dětmi a se zvířaty.
be good for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be valid: for a duration)být platný ned + příd
  platit ned
 Your international driving licence is good for one year; you can renew it after that.
be good for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be equivalent in value to)překlad není dostupný
 Your admission ticket is also good for one drink at the bar when you get inside.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (suitable)vhodný, příhodný, přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vyhovující, přijatelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Is lasagne a good thing to serve to your parents?
 Je vhodné nabídnout tvým rodičům lasagne?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (functioning)fungující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You'll have to speak into my good ear if you want me to hear.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (fresh) (nezkažený, jídlo)dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Is that milk still good?
 Je to mléko ještě dobré?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tastes nice)dobrý, chutný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This is a really good apple.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (genuine)pravý, autentický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I can't tell if this certificate is good or not.
 Nepoznám, zda tento certifikát je pravý, nebo ne.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wise)dobrý, rozumný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Those stocks were a good investment.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (thorough)důkladný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This house needs a good cleaning.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fertile)dobrý, úrodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There's lots of good soil in this part of the country.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (devout)dobrý, oddaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's a good Catholic.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (loyal)dobrý, oddaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's a good union man.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (skin: clear) (pleť)čistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She has good skin.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clothes: most dressy) (oblečení)dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You should wear your good suit for this dinner.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sport: in bounds) (platný ve sportu)dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 His first serve was good.
good advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, informal (well)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 This car runs good.
good interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (approval)dobře, fajn částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 "Good," said the teacher when the student handed in his homework on time.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (benefit, sake)dobro spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 I did it for the good of all of us.
 Udělal jsem to pro dobro nás všech.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (merit) (kladná)hodnota žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There's a lot of good in his idea.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (virtue) (v člověku)dobro spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 You should always seek out the good in people.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (purpose)smysl, účel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 What good is it to ask all these questions without answering them?
the goods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative, slang (information, evidence)údaj, důkaz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The police are hoping that their informer will come up with the goods.
goods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (merchandise, commodities)zboží spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The company promised to deliver the goods within 24 hours.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (properly)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  řádně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  pořádně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The job has been done well.
 Ta práce byla vykonána dobře.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (satisfactorily)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (bez problému)hladce příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Things are going well lately; we have no unmet needs. The meeting went well, with no major difficulties.
 Věci jdou v poslední době dobře, nemáme žádné nesplněné požadavky.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (adequately)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  dostatečně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 We are well supplied with food.
 Potravinami jsme zásobováni dobře.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (clearly)jasně, zřetelně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The professor explained the material well, and we all understood the theory.
 Profesor vysvětlil látku jasně a všichni jsme tu teorii pochopili.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (thoroughly)důkladně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The instructions tell us to mix the ingredients well before adding eggs.
 Podle instrukcí máme před přidáním vajec ingredience důkladně promíchat.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a great extent)do značné míry fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I understood him well, but still had a few questions.
 Do značné míry jsem ho pochopil, ale stále jsem měl pár otázek.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (person: with intimacy) (znát někoho)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I know him well.
 Znám ho dobře. Znám se s ním dobře.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He is well aware of his responsibilities.
 Je si dobře vědom své zodpovědnosti.
well adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in good health)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (zdraví)v pořádku předl + m
 I was sick yesterday, but I am well today.
 Včera mi bylo špatně, ale dnes je mi dobře.
 Včera mi bylo špatně, ale už jsem v pořádku.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (natural water source)studna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 This house gets its water from a well.
 Tento dům je zásobován vodou ze studny.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
well adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (good, fine)dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  v pořádku předl + m
 All is well in our town today.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (certainly, without doubt)skutečně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  samozřejmě, rozhodně, bezpochyby příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Undoubtedly, he was well pleased to see her.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in good humour, happily) (neformální)v pohodě předl + ž
  dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It was rather a cruel prank, but he took it well.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (correct, the right thing)dobře, správně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 You did well by telling the doctor the truth.
well advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (good financially) (ohledně financí)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 We did well with that investment.
Well! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (indignation) (rozhořčení)No tohle!, No teda! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (rozladěnost)No to snad ne! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Well! I see you haven't had time to clean the house.
Well! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (surprise) (překvapení)Ale podívejme!, No ne! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Well! I never expected to run into you here!
Well? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (impatient for response) (čekání na odpověď)Takže?, No? zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Well? What do you have to say?
well interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (filler word, pause) (slovní výplň)takže, čili částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 Well, I'll see what I can do.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (oil source) (ropný)vrt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 They have thousands of wells in Saudi Arabia.
 V Saudské Arábii jsou tisíce vrtů.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (architecture: stairs, elevator) (pro schody a výtah)šachta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 They built the well in the centre of the building, and it has both stairs and a lift.
well nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (container for liquid) (na inkoust)kalamář mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The ink was kept in a well.
well viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (liquid: surge) (tekutina)proudit ned
 Blood welled from the wound.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
better | good | well
AngličtinaČeština
better half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (partner or spouse) (manželství)lepší polovička
 I'll have to ask my better half if we are free that weekend.
better off adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (richer) (finančně)polepšit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'm much better off now I have this new job.
 V nové práci jsem si výrazně polepšil.
better off adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (more fortunate)lépe, líp příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  raději příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Don't worry, you're better off without him. You'd be better off just ignoring her.
 Nedělej si starosti, je ti bez něj lépe (or: líp).
 Raději bys ji měl prostě ignorovat.
the better off nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (richer people)ti, co jsou na tom líp fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  bohatší lidé příd + m mn
 The better off are expected to help those who have less than they do.
 Ti, co jsou na tom líp, by měli pomáhat těm chudším.
better than,
be + better than
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(superior to)lepší než příd + sp
better than nothing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (a small gain)lepší než nic
 I hate soup, but it is better than nothing since I am hungry.
change for the better nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (improvement)změna k lepšímu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Her lovely, new hair style is definitely a change for the better.
change for the better v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (improve)změnit k lepšímu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Her life has changed for the better since she moved here.
even better adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (greater or nicer still)ještě lepší přísl + příd
even better advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with more skill, effectiveness, etc.)ještě lépe přísl + přísl
 He plays the guitar even better than we originally thought.
feel better vi + adj (be healthier) (tělesně)cítit se lépe ned + přísl
 I'm feeling much better now that I've lost weight.
feel better vi + adj (be reassured) (cítit se jistěji)cítit se lépe ned + přísl
 I feel better knowing he is home safe and sound.
for better or for worse advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whatever the consequences)v dobrém i ve zlém fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I will be your wife for better or for worse.
 Budu tvojí ženou v dobrém i ve zlém.
get better vi + adj (recover)uzdravit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'm sorry you are sick and I hope you get better soon.
get better vi + adj (improve)zlepšit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You will get better at chess if you practice. Canadian wine is getting better every year.
get the better of [sb],
get the best of [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(defeat)vyhrát, zvítězit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Manchester United managed to get the better of Liverpool with an impressive 4-0 victory.
had better v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (ought to)-
 He had better do what he is told!
 Raději by měl udělat to, co mu bylo řečeno.
have better things to do v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (find [sth] a waste of time)mít něco lepšího na práci
 I have better things to do than play golf all day. I have better things to do than to argue with you.
know better vi + adv informal (be sufficiently wise)lépe se vyznat přísl + dok
  lépe znát přísl + ned
 Shame on you – at your age you should know better!
make [sth/sb] better vtr + adj (heal) (zdraví)zlepšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zahojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uzdravit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let me rub your aching back and make it better.
make [sth/sb] better vtr + adj (improve)vylepšit, zdokonalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
much better adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (greatly superior)mnohem lepší přísl + příd
much better adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (greatly improved)mnohem lepší přísl + příd
 Your chances of getting a job are much better if you have computer skills.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"better" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: better [yourself, your behavior, your score], expect better [of, from] him, want a better [job, salary, house, car], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "better":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'better'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.