betray

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/bɪˈtreɪ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪˈtreɪ/ ,USA pronunciation: respelling(bi trā)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
betray [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be disloyal) (někoho)zradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Charles I of England was executed for betraying his country.
 Karel I. Stuart byl popraven, protože zradil svoji zem.
betray [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go against ideals) (ideály)zradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (ideálům)zpronevěřit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She refused to betray her own values by eating meat just to avoid offending her host.
 Odmítla zradit svoje vlastní hodnoty tím, že bude jíst maso, aby neurazila hostitele.
betray [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (expose treacherously)zradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  podvést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Chad was betrayed by his best friend, and was subsequently arrested.
 Chad byl zatčen poté, co ho zradil jeho nejlepší kamarád.
betray [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (reveal)prozradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odhalit, odkrýt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Though she smiled as she spoke, her quavering voice betrayed her fear.
 Přestože se při mluvení usmívala, chvějící se hlas prozradil její strach.
betray [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (indicate)odhalit, odkrýt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (odhalit)ukázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The crack in the wall betrays the questionable structural integrity of the building.
 Prasklina ve zdi odhaluje pochybnou strukturální integritu budovy.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
betray yourself vtr + refltransitive verb and reflexive pronoun: Transitive verb with reflexive pronoun--for example, "Enjoy yourself." "They behaved themselves." (go against your own values)být sám proti sobě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  prozrazovat se ned
 I would be betraying myself if I voted for that party.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"betray" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "betray":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'betray'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.