bestow

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/bɪˈstəʊ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪˈstoʊ/ ,USA pronunciation: respelling(bi stō)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bestow [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (present, give: an award, gift)darovat, věnovat ned
  (ocenění, dar)předat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When will the queen bestow the award?
 Kdy předá královna ocenění?
bestow [sth] on [sb],
bestow [sth] upon [sb]
vtr + prep
formal (present, give [sb]: an award, gift)darovat, věnovat ned
  (ocenění, dar)předat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The head of the Board of Education bestowed the Outstanding Teacher of the Year award on Mrs. Hall. The king bestowed knighthoods on his most loyal subjects.
 Král daroval nejloajálnějším poddaným rytířský titul.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bestow" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bestow":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bestow'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.