beset

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/bɪˈsɛt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪˈsɛt/ ,USA pronunciation: respelling(bi set)

Inflections of 'beset' (v): (⇒ conjugate)
besets
v 3rd person singular
besetting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
beset
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
beset
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
beset adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (attacked: by enemies) (nepřítelem)obležený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
beset [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (afflict)sužovat ned
  postihnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
be beset by [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (surrounded by) (turisty apod.)zavalený, obležený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
be beset by [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (assailed: by difficulties, doubts, etc.)sužovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  sužovat ned
 Joan was suddenly beset by doubts as to her brother's motives.
 Joan zničehonic začala být sužovaná pochybnostmi o motivech svého bratra.
be beset with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (studded with jewels, etc.) (diamanty)posetý, posázený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The crown was beset with rubies and diamonds.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"beset" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "beset":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'beset'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.