Na této stránce: benchmarking, benchmark

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
benchmarking nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (comparison with industry standards)porovnávání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  srovnávací analýza příd + ž
  (z AJ, korporátní slang)benchmarking mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
benchmark,
bench mark
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(mark used for surveying)výšková značka, nivelační značka příd + ž
 Start the measurement at the benchmark on the stone post at the edge of the field.
 Začněte s měřením u nivelační značky na kameni poblíž okraje pole.
benchmark,
bench mark
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (standard)měřítko, kriterium spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 By the end of the school year, all third-grade students will need to meet this benchmark.
 Na konci školního roku budou všichni studenti třetího ročníku muset splňovat kritéria.
benchmark,
bench mark
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (standard of excellence)měřítko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 This restaurant is the benchmark against which I measure all other restaurants.
 Tato restaurace je měřítkem, podle kterého hodnotím všechny ostatní restaurace.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
benchmark vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (find standard)měřit ned
  změřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "benchmarking":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'benchmarking'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.