begun

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/bɪˈgʌn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪˈgʌn/ ,USA pronunciation: respelling(bi gun)

From the verb begin: (⇒ conjugate)
begun is: Click the infinitive to see all available inflections
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: begun, begin

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
begun v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (begin)začal min dokminulý čas, vid dokonavý: Dokonavé sloveso v minulém čase.
 Hurry up! The game has begun already.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
begin vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start an activity)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zahájit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Liz begins her homework as soon as she gets home.
 Liz začíná dělat úkoly hned, když přijde domů.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Zahájili jsme přípravné práce a doufáme, že od ledna budeme moci začít naostro.
begin [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start off)začít, zahájit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The priest begins the church service with a song.
 Kněz zahájí bohoslužbu písní.
begin doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start: doing)začínat ned
 In any discussion, Wendy is always first to begin disagreeing.
 Při jakékoli diskuzi je Wendy první, kdo začne nesouhlasit.
begin to do [sth] vi + prep (start: to do)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The water began to boil in the pan.
 Voda v pánvi začala vřít.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (start doing) (něco dělat)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 This project looks difficult, but the sooner we begin, the sooner we'll be finished.
 Projekt vypadá náročně, ale čím dříve začneme, tím dříve budeme hotovi.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (event: start) (akce)začít, zahájit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The crowd was waiting for the concert to begin.
 Publikum čekalo, až začne koncert.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come into being)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A rooster crows as the day begins.
 Kohout kokrhá, když začíná den.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (start speaking) (řeč)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (řeč)spustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 "You must be wondering", the detective began, "why I've brought you all here."
 „Asi vás zajímá,“ začal (or: spustil) detektiv, „proč jsem vás sem pozval.“
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"begun" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "begun":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'begun'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.