beginning

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/bɪˈgɪnɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪˈgɪnɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(bi gining)

From the verb begin: (⇒ conjugate)
beginning is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: beginning, begin

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (start)začátek, start mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 That talent show was the beginning of my career.
 Ta talentová show byla začátekem (or: start) mojí kariéry.
beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (point or time when [sth] starts) (časový úsek)začátek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He was careful from the beginning.
 Od začátku byl opatrný.
beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first part of sthg)začátek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  počátek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Stripping the old wallpaper was just a beginning of the redecoration.
 Odstraňování starých tapet bylo teprve začátkem nového tapetování.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Počátek všech nesnází byl v koupi nového auta.
beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emergence)vznik mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  počátek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Florence in Italy saw the beginning of the Renaissance.
 Florencie zažila vznik (or: počátek) renezance v Itálii.
beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (origin)původ mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  počátek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Their rivalry has its beginning in their early schooldays.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Původ tohoto exempláře zůstává nejasný.
beginnings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (early stages)počátky, začátky m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 Walmart had its beginnings as a small retail store in Arkansas.
 Počátky Walmartu se odehrávaly v Arkansasu.
beginning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stages, phase: early) (fáze)počáteční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I am still only in the beginning stages of my recovery.
 Jsem pořád v počáteční fázi zotavování.
beginning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not yet experienced) (bez zkušeností)začínající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  začátečnický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This book contains tips and advice for the beginning runner.
 Tato kniha obsahuje tipy a rady pro začínající běžce.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
begin vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start an activity)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zahájit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Liz begins her homework as soon as she gets home.
 Liz začíná dělat úkoly hned, když přijde domů.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Zahájili jsme přípravné práce a doufáme, že od ledna budeme moci začít naostro.
begin [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start off)začít, zahájit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The priest begins the church service with a song.
 Kněz zahájí bohoslužbu písní.
begin doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start: doing)začínat ned
 In any discussion, Wendy is always first to begin disagreeing.
 Při jakékoli diskuzi je Wendy první, kdo začne nesouhlasit.
begin to do [sth] vi + prep (start: to do)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The water began to boil in the pan.
 Voda v pánvi začala vřít.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (start doing) (něco dělat)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 This project looks difficult, but the sooner we begin, the sooner we'll be finished.
 Projekt vypadá náročně, ale čím dříve začneme, tím dříve budeme hotovi.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (event: start) (akce)začít, zahájit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The crowd was waiting for the concert to begin.
 Publikum čekalo, až začne koncert.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come into being)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A rooster crows as the day begins.
 Kohout kokrhá, když začíná den.
begin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (start speaking) (řeč)začít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (řeč)spustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 "You must be wondering", the detective began, "why I've brought you all here."
 „Asi vás zajímá,“ začal (or: spustil) detektiv, „proč jsem vás sem pozval.“
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
beginning | begin
AngličtinaČeština
at the beginning exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (at the starting point)na začátku předl + m
  zpočátku příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  na startu předl + m
at the beginning of [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (at the starting point of)na začátku předl + m
 In the old days, most of the credits were shown at the beginning of a movie.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Na začátku filmu se obvykle odehrává akční scéna.
at the beginning exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (initially, to start with)nejdříve příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Nejdříve si představíme hosty.
from the beginning advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from the very first moment)od začátku předl + m
 I said it from the beginning, I will never be completely monogamous!
 Říkám to od začátku, nikdy nebudu naprosto monogamní!
in the beginning advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the start)na začátku, ze začátku předl + m
 In the beginning I couldn't see anything, but then my eyes became used to the darkness.
very beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first word: of a text)samý začátek
 The very beginning of the Bible is one of its best-known passages.
very beginning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first moment, starting point)samý začátek
 Let's make the rules clear from the very beginning.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"beginning" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [new, fresh, promising] beginning, beginning [Spanish, electronics, programming], was an auspicious beginning (to), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "beginning":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'beginning'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.