befuddled

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/bɪˈfʌdəld/

From the verb befuddle: (⇒ conjugate)
befuddled is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: befuddled, befuddle

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
befuddled adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (confused, perplexed)zmatený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The patient woke up after the operation in a befuddled state of mind.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
befuddle [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confuse, bewilder)nejít na rozum ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  mást ned
 Technology befuddles me; I prefer to do things the old-fashioned way.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "befuddled":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'befuddled'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.