beetroot

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbiːtruːt/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(bētro̅o̅t′, -rŏŏt′)

'beetroot' je jiný výraz pro 'beet'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'beetroot' is an alternate term for 'beet'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
beet (US),
beetroot (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(root vegetable) (jídlo)řepa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The steak comes with a side of roasted beets. The beetroot in the market didn't look very fresh.
 Ke steaku se podává pečená řepa.
beet (mainly US),
beetroot (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(plant)řepa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 If you don't plant beets at the right time, your crop will fail.
 Pokud řepu nezasadíš ve správnou dobu, tak se neurodí.
beet greens nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US (beet leaf: edible leaves of beet plant)listy řepy m mn + ž
 I served the meat with a plateful of healthy beet greens.
 Podával jsem maso s talířem listů řepy.
beet,
beet leaf,
beetroot leaf
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (beet greens: edible leaf of beet plant)listy z červené řepy fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
beet (US),
beetroot (UK)
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(containing beetroot)řepný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I added a swirl of cream to the beetroot soup.
 Do řepné polévky jsem přidal trochu smetany.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
beet red (US),
beetroot red (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(food colouring)červené potravinářské barvivo fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: A hyphen is used when term is an adjective that precedes the noun
beet-red,
beet red (US),
beetroot red,
beetroot-red (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(reddish purple in colour)červenorůžový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
beet-red,
beet red (US),
beetroot red,
beetroot-red (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: flushed)červený jako řepa fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  rudý jako rak fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He turned beet red with embarrassment.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"beetroot" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "beetroot":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'beetroot'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.