becoming

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/bɪˈkʌmɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪˈkʌmɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(bi kuming)


From the verb become: (⇒ conjugate)
becoming is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: becoming, become

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
becoming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (attractive)slušivý, elegantní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That's a very becoming hat. That blue dress is very becoming on you.
 To je velmi slušivý (or: elegantní) klobouk.
becoming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (appropriate)vhodný, odpovídající, patřičný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: Often used with negatives
 My grandmother believed a lady should always act in a becoming manner.
 Moje babička věřila, že dáma by se vždy měla chovat vhodným (or: odpovídajícím) způsobem.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
become [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (grow to be [sth], [sb])stát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  začínat být ned + ned
 That client is becoming quite a problem.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Loni se podruhé stal otcem.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Ta situace začíná být trapná.
become [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change into [sth], [sb])proměnit se v dok + předl
 The caterpillar became a moth.
 Housenka se proměnila v můru.
become [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be appropriate, suitable)příslušet ned
  být vhodný inf + příd
 It doesn't become a woman in your position to behave in that way.
 Ženě v tvém postavení nepříšluší takto se chovat.
become [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (suit, look good on [sb](oblečení)hodit se ned
  (oblečení)slušet ned
 Your new suit becomes you very well.
 Nový oblek ti sluší.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"becoming" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: that [dress, shirt] is (not) becoming (on you), that is a (very) becoming [dress], got a becoming (new) [haircut, hairdo], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "becoming":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'becoming'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.