WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

bear hug

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(bârhug′)


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "bear".

Podívejte se také na: hug
Inflections of 'bear hug' (v): (⇒ conjugate)
bear-hugs
v 3rd person singular
bear-hugging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
bear-hugged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
bear-hugged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mammal: ursidae)medvěd mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 America is home to many species of bear.
 Amerika je domovem mnoha druhů medvědů.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (support) (zátěž)unést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  snést, vydržet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zátěž)nést ned
  snášet ned
 The bridge must bear the weight of the cars and trucks.
 Most musí unést (or: vydržet) zátěž aut a náklaďáků.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (produce flowers, fruit) (plody)nést ned
 After several years of drought, the apple tree finally bore fruit.
 Po několika letech sucha jabloň konečně nese ovoce.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conduct oneself)chovat se, vystupovat ned
 He bore himself with courage and distinction.
 Vystupoval (or: choval se) odvážně a svérázně.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give birth to: a child)porodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The queen bore fourteen children, but only three survived childhood.
 Královna porodila čtrnáct dětí, ale pouze tři se dožily dospělosti.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (endure)snést, vydržet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  snášet ned
 He could hardly bear the suspense.
 Taktak vydržel to napětí.
bear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go)dát se, vydat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You need to bear left at the fork in the road.
 Na rozcestí se dejte (or: vydejte) doleva.
bear [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give [sb] with an heir) (někomu)porodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (neformální: porodit)dát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The Queen bore her husband three daughters.
 Královna králi porodila tři dcery.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (withstand, stand up to)obstát u, obstát před dok + předl
 He knew his alibi would bear scrutiny, so he had no problem telling it to the detectives.
 Věděl, že jeho alibi obstojí u detektivů, a proto jim to bez problémů sdělil.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
bear překlad není dostupný
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (rude person)mrzout mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorový výraz)bručoun mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He is a bear first thing in the morning.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business pessimist) (v otázce obchodování)pesimista, pesimistka m, ž
 In the current recession, we're all bears.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (finance: short seller) (na burze při poklesu cen)spekulant, spekulantka m, ž
 A bear sells when he hopes prices will go even lower.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative ([sth] difficult) (přeneseně: obtížná věc)oříšek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Avoid taking economics with Professor Smith; his class is a bear! This tax form is a bear!
bear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remain)zůstat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He would bear true to the promises he made.
bear [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry [sth], [sb])nést, vézt ned
 The donkey had to bear the load to the camp.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assume) (zodpovědnost)nést ned
 I will bear the responsibility for my decisions.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ill will, resentment: harbour) (v mysli)chovat ned
 George doesn't bear any ill will towards people whose views are completely different from his own.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (display, show [sth])ukázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The warrior's face bore several deep scars.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have: name, title) (jméno)nést ned
 He bears his father's name.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finance: attempt to lower price)překlad není dostupný
 The brokers were trying to bear the stocks.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
bear down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (labor: push baby out)překlad není dostupný
bear down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US (apply pressure, concentrate) (přeneseně: opravdu se snažit)zabrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You have to know when to conserve your strength and when to bear down with every bit of energy you have.
bear down on [sth/sb] vi phrasal + prep (push, press on)tlačit na ned + předl
 Bear down on the pen to make clear carbon copies.
bear down on [sb] vi phrasal + prep figurative (weigh heavily upon)doléhat na ned + předl
 The weight of Emma's financial worries were bearing down on her.
bear down on [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] UK (rush towards)řítit se na ned + předl
  valit se na ned + předl
 The truck came bearing down on the brothers as they were crossing the street.
bear down on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (approach threateningly) (výhružně)přistoupit, přikročit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The man was bearing down on Jim along the path.
bear on [sth],
bear upon [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
formal (be relevant to)týkat se ned
  souviset s ned + předl
bear [sth] out,
bear out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(confirm: a fact)dokazovat ned
  potvrzovat ned
 These figures bear out the fact that more children are becoming obese nowadays.
 Tato čísla dokazují, že v dnešní době trpí čím dál tím víc dětí obezitou.
bear out [sb],
bear [sb] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(support: [sb]'s assertion) (něčí tvrzení)potvrdit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něčí tvrzení)podpořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He said it was a job for younger men, and the statistics bear him out.
bear up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (endure [sth] difficult)vydržet, snést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odolat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She is bearing up well despite the pressure she is under.
bear up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (remain strong in adversity)odolávat ned
  zůstat silný dok + příd
bear with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be patient)vydržet s dok + předl
  být trpělivý s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  mít trpělivost s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I asked them to bear with me while I checked the details of their booking.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bear a child v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (give birth to a baby)porodit dítě dok + s
  mít dítě ned + s
 Helen bore a child at the age of 43.
bear arms v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (carry weapons)nosit zbraň
  mít u sebe zbraň
 Every citizen has the right to bear arms.
bear false witness v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (lie in court)křivě svědčit, křivě vypovídat přísl + ned
 The law takes the act of bearing false witness very seriously.
bear false witness v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (Bible: lie about [sb](Bible)křivě svědčit přísl + ned
 The sin of bearing false witness is a serious offense before God.
bear false witness against [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (Bible: lie about [sb](Bible)křivě svědčit přísl + ned
  (Bible)vydat křivé svědectví dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 You shall not bear false witness against your neighbor.
bear fruit vtr + n (plant: produce fruit) (strom atd.)nést ovoce ned + s mn
 It can take several years before a new lemon tree begins to bear fruit.
bear fruit vtr + n figurative (idea: succeed) (přeneseně: přinášet užitek)přinášet ovoce ned + s mn
 It started as a brainstorm idea but gradually it began to bear fruit.
bear in mind that,
bear [sth] in mind
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(consider, take into account)nezapomínat ned
  mít na mysli ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  mít na paměti ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Bear in mind that we already have an enormous sum invested in the project.
 Nezapomínejte, že už jsme do toho projektu investovali velkou částku.
bear market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stock trading) (pokles na burze)medvědí trh
 Oil prices are currently in a bear market.
bear no resemblance to [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be totally unlike)vůbec se nepodobat přísl + ned
  nebýt si vůbec podobný ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The boy bears no resemblance to his father or his other brother.
bear the name of [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be named after)nést jméno
  jmenovat se
 Many butterfly species bear the name of their discoverers.
bear upon [sth] vi + prep formal (be relevant)mít souvislost s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  souviset s ned + předl
 How will these new findings bear upon our approach to educating children?
Bear with me interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Please be patient)Měj se mnou strpení! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Buď trpělivý! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Please bear with me - this will only take five minutes.
bear witness to [sth] vtr + n (testify)dosvědčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
bear witness against [sb] vtr + n (testify)svědčit proti ned + předl
 A wife cannot be forced to bear witness against her husband.
grizzly nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American bear)grizzly mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Don't bring any food with you when you camp here; there are grizzlies.
grizzly bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American mammal)medvěd grizzly m + m
  grizzly mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
keep [sb] in mind,
bear [sb] in mind
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(consider [sb] for [sth](někom)uvažovat o ned + předl
  (někoho)zvažovat ned
polar bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (arctic mammal)lední medvěd příd + m
 The polar bear hunts for seals as its main food.
teddy bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soft toy bear)medvídek m zdrob
  plyšák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Timmy never goes anywhere without his teddy bear.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bear hug":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bear hug'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.