beaming

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbiːmɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(bēming)

Na této stránce: beaming, beam

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
beaming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (smiling broadly) (přeneseně: radostí)zářící přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Beaming parents greeted their children as they came out of school.
beaming with [sth] adj + prep figurative (smiling: with pride, etc.) (přeneseně: radostí)zářící přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I was beaming with pride as I watched my son's graduation.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
beaming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (shining)svítící, zářící přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The sun was beaming that morning.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
beam,
beam of light
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(light ray)paprsek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  světelný kužel příd + m
  kužel světla m + s
 The room was dark except for a thin beam of light shining through a small hole in the roof.
 V místnosti byla tma až na tenký paprsek světla pronikající dírou ve střeše.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (laser light) (laserový)paprsek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The colorful beams at the laser light show were mesmerizing.
 Barevné paprsky na laserové show byly ohromující.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wooden support)trám mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  břevno spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  nosník, trámec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Construction of the house has just begun; the workers have just erected the beams.
 Započala konstrukce domu, dělníci už vztyčili trámy.
beam,
balance beam
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(gym apparatus) (gymnastická)kladina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I find it amazing that women can do flips and pirouettes on a 4-inch wide beam without falling.
 Je úžasné, že gymnastky dokážou dělat přemety a piruety na deset centimetrů široké kladině, aniž by spadly.
the beam,
balance beam
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(gymnastic discipline: balancing) (gymnastická disciplína)kladina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
beam viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (light: shine)svítit ned
 Neon lights beamed across the sky.
 Neonová světla svítila skrz oblohu.
beam viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (smile widely)zářit radostí ned + ž
  zazářit radostí dok + ž
  zářivě se usmívat přísl + ned
 The baby beamed at the clown's performance.
 Dítě při klaunově představení zářilo radostí.
beam [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (image: transmit) (signál)přenášet ned
  (signál)vysílat ned
 Traffic came to a stop when an image of a gun was beamed onto an overpass.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boat: widest part)nejširší část lodi fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The sailing ship was smaller than one might imagine, with a beam of only twenty feet.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boat: support strut)palubní trám příd + m
 The alarm signal cause the sailor to wake with a start and hit his head on a support beam.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ray of light) (světla)paprsek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The calico cat slumbered on the stairs in a beam of sunlight.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weaving: loom part) (díl tkalcovského stavu)vratidlo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of deer's antler) (část parohu)lodyha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The antler that Jimmy found in the woods had many branches growing from the beam.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plow shaft) (pluhu)hřídel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The fields can't be plowed until we fix the beam.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wide smile)široký úsměv příd + m
  úsměv od ucha k uchu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Roy looked at her with a beam on his face.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flow of particles)tok částic m + ž mn
 Scientists measured the strength of the electron beam.
beam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ship width)šířka lodi ž + ž
beam [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transmit signal) (signál)přenášet ned
  (signál)vysílat ned
 With this device, we can beam our radio show all the way to China.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "beaming":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'beaming'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.