bar

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbɑː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɑr/ ,USA pronunciation: respelling(bär)


Inflections of 'bar' (v): (⇒ conjugate)
bars
v 3rd person singular
barring
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
barred
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
barred
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pub)bar mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  výčep mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The new bar in town serves lots of different beers.
 V tom novém baru (or: výčepu) mají mnoho různých značek piv.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (counter in a pub)výčepní pult příd + m
  barový pult příd + m
 The cowboy walked up to the bar and ordered a beer.
 Kovboj přešel k barovému pultu a objednal si pivo.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (iron, steel post) (kovový)prut mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The concrete walls are reinforced with steel bars.
 Betonové zdi jsou vyztužené ocelovými pruty.
bars nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (steel grille in prison, etc.) (ve vězení apod.)mříže ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 The convicted criminal looked out through the bars of his prison cell.
 Usvědčený zločinec se díval skrz mříže cely.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rod)tyč žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (pružný, kovový)prut mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Todd uses a bar to do his chin-ups.
 Todd dělal na tyči shyby.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Zloděj z trezoru odnesl zlaté pruty.
bar,
bar of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(snack: block of [sth](čokolády)tabulka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (čokoládová apod.)tyčinka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Sandy treated herself to a bar of chocolate. I usually have a cereal bar for breakfast.
 Sandy si udělala radost tabulkou čokolády.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gym apparatus) (tělocvičné nářadí)hrazda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The gymnast was performing an exercise on the bar.
 Gymnasta cvičil na hrazdě.
bar [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exclude, ban)zakázat vstup dok + m
 The disco has barred Andy because of his crazy antics.
 Andymu kvůli jeho šaškárnám zakázali vstup na diskotéku.
bar [sb] from doing [sth] vtr + prep often passive (exclude, ban from doing [sth])zakázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyloučit z dok + předl
 The judge barred Lewis from driving for a year.
 Soudce Lewisovi na rok zakázal řízení.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (line) (na bankovní kartě)magnetický proužek příd + m
 Place your bank card so the side showing the bar is uppermost.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exclusion)zákaz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  vyloučení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Because of his behaviour, he was subject to a bar in many of the town's shops.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music) (v hudbě)takt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The composer hummed a few bars of his new song.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (box for accused in court)lavice obžalovaného ž + m
 The prisoner at the bar looked very worried.
the bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal profession)advokacie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  právnická profese příd + ž
 The California bar approved Mr. Black to practice law.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sandbank) (písečná)mělčina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The fishing boat ran aground on a bar.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pressure unit) (jednotka tlaku)bar mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 During the storm, the pressure dropped to twenty-eight bars.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where [sth] is sold)překlad není dostupný
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electric fire heating element) (u elektrických kamen apod.)topné těleso příd + s
 The bars on the electric fire were glowing with a bright orange colour.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (insignia, award) (ocenění)metál mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He won the Distinguished Conduct Medal and bar in the war.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (metal bar on uniform) (označení hodnosti na uniformě)hvězdička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 You can tell his rank by the number of bars on his uniform.
bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authority, threshold)limit mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  hranice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The content of this film is well below the bar of decency, so it ought to be banned.
bar preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (except)kromě, mimo předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 I hate all vegetables bar carrots.
bar [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shut with a bar)zavřít na petlici dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 For safety, Simon bars his door every night.
bar [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (obstruct)zablokovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zatarasit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The security officers barred the entrance to the bank.
bar [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (draw stripes on)udělat pruhy, namalovat pruhy dok + m mn
 I am going to paint this wall white, then bar it in black.
bar [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shut in or out)zavřít, uzavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zablokovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 All of the exits had been barred, and there was no way to escape.
bar vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: halt action by objection) (právně)nepřipustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (právně)zamítnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The victim waited too long, and now her claim is barred by the state's statute of limitations.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bar chart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (graph that uses bars)sloupcový graf
 I used a bar chart to compare lifespans of different animals.
bar code,
barcode
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(scannable strip on goods) (na zboží)čárový kód příd + m
 The shop assistant couldn't scan the bar code because it was covered up by a label.
bar graph nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chart in bar form)sloupcový graf příd + m
candy bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (bar of chocolate)čokoládová tyčinka příd + ž zdrob
 A candy bar is not a healthy snack. You can usually get candy bars from a vending machine.
chocolate bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chocolate candy)čokoládová tyčinka příd + ž zdrob
  tabulka čokolády ž + ž
color line (US),
colour line (UK),
color bar (US),
colour bar (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(separation by skin color)segregace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  rasismus mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
granola bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (snack product containing oats)müsli tyčinka příd + ž
horizontal bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (on a bar chart) (na sloupcovém grafu)vodorovná čára příd + ž
  (na sloupcovém grafu)vodorovná ryska příd + ž
 Horizontal bar A shows greater value than horizontal bar B.
horizontal bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for high jump) (skok vysoký)tyč žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She cleared the horizontal bar at 2 metres to win the gold medal.
horizontal bar,
high bar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(gymnastic event) (sportovní náčiní)hrazda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
member of the bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (qualified lawyer, barrister)člen advokátské komory
 Even though he went to law school, he cannot work as a lawyer because he is not a member of the bar.
minibar,
mini-bar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(small fridge in hotel room) (lednička na hotelu)minibar mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There's a minibar in your hotel room.
raise the bar v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (set standards higher) (přeneseně: zvýšit kvalitu)zvednout laťku dok + ž
sleazy bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (seedy drinking establishment)zaplivaný pajzl
 He found her in a sleazy bar trying to drown her sorrows.
snack bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small café)snack bar mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  bufet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I'll go to the snack bar to get us some popcorn and sodas at half-time.
whammy,
whammy bar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (guitar: tremolo arm) (u kytary)tremolo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 A whammy bar lets the guitar's tone fluctuate in pitch.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bar" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: barred the [door, window, exit], my [favorite, neighborhood, local] bar, there was a bar fight, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bar":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bar'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.