balloon

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/bəˈluːn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bəˈlun/ ,USA pronunciation: respelling(bə lo̅o̅n)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
balloon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inflatable toy on a string) (dětský)míč, balon, balón mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The balloon was tied to the child's wrist so he would not lose it.
 Balón byl přivázaný k zápěstí dítěte, aby ho neztratilo.
balloon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hot-air balloon) (horkovzdušný)balon, balón mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The county fair is offering rides in balloons this year.
 Na pouti je letos k dispozici let balónem.
balloon viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (grow exponentially)narůstat ned
 The company's success has ballooned in the past few months.
 V posledních několika měsících narůstá úspěch společnosti.
balloon viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (money, debt: grow) (peníze, dluhy)růst, narůstat ned
  (peníze, dluhy)vzrůst, narůst dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The house renovations are causing our debt to balloon.
 Kvůli renovaci domu nám narostly dluhy.
balloon viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, informal (person: put on weight)ztloustnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (na váze)přibrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Since his divorce, he has ballooned to three hundred pounds.
 Od rozvodu ztloustla (or: přibrala) na tři sta liber.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
balloon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flask) (skleněná nádoba)baňka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
balloon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (glass for brandy)sklenice na brandy fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 To fully enjoy this brandy, you should drink it out of a balloon.
balloon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (kick: a ball)míč, balon mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
balloon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device to dilate blood vessels) (v lékařství: pro rozšíření cévy)balónkový katetr příd + m
 During Calvin's surgery, the surgeon used a balloon to dilate the clogged blood vessel.
balloon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (comic: thought, speech bubble) (v komiksu)bublina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 In comic books, different balloon shapes can indicate different things, such as a character speaking or thinking something.
balloon n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (surgery) (v lékařství: angioplastika)balónková přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The surgeon performed a balloon angioplasty in order to widen the blood vessel.
balloon viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fly in hot-air balloon)letět balonem ned + m
 Tourists often come to this hill to go ballooning.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
hot-air balloon,
hot air balloon
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(passenger balloon)horkovzdušný balón příd + m
 Have you ever been for a ride in a hot-air balloon?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"balloon" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [blow up, pop, inflate, burst] a balloon, the balloon [popped, burst], the balloon [floated, flew] away, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "balloon":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'balloon'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.