bail

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbeɪl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/beɪl/ ,USA pronunciation: respelling(bāl)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (payment for [sb]'s release from jail)kauce žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Bryan was released from jail after his mom paid his bail.
 Bryana propustili z vězení poté, co jeho matka uhradila kauci.
bail [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pay to release from jail)zaplatit kauci dok + ž
 Richard bailed his brother when he was arrested for drunk driving.
 Richard zaplatil kauci za svého bratra, kterého zatkli za řízení v opilosti.
bail [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove: water from boat) (vodu z člunu)vylévat, vyhazovat, vybírat ned
 After the canoe hit a large rock and got a hole in the bottom, we had to bail water.
 Poté, co velký kámen prorazil v kánoi díru, jsme museli vybírat vodu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
bail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (system of releasing [sb] from jail)kauce žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Hannah's brother was released on bail.
bail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (top of wicket) (na kriketových brankách)příčný kolík příd + m
bail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stable or barn partition)maštal žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  kotec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  chlév mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (ve stodole či stáji)přepážka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
bail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (milking device)překlad není dostupný
bail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attaches pendant to necklace) (k připevnění přívěsku na řetízek)úchytka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  háček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
bail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, slang (leave) (z akce)odejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (akci)opustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 This party is lame - I'm going to bail.
bail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remove water from boat)vylévat vodu z lodi ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  vybírat vodu z lodi ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
bail out,
also UK: bale out
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal, figurative (abandon [sth])odříct dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (pozvání apod.)zrušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We were planning a party, but almost everybody bailed out.
bail out,
also UK: bale out
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(jump from plane)vyskočit z letadla dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  katapultovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The pilot bailed out just before his plane hit the trees.
bail [sth] out,
bail out [sth],
also UK: bale [sth] out,
bale out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal, figurative (help with money) (zachránit díky penězům)vyplatit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  finančně pomoci přísl + dok
 The government bailed out many large banks during the recession.
bail [sb] out,
bail out [sb],
also UK: bale [sb] out,
bale out [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(help with money) (zachránit díky penězům)vyplatit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  finančně pomoci přísl + dok
 A relative bailed Ian out with a loan.
bail [sb] out,
bail out [sb],
also UK: bale [sb] out,
bale out [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal, figurative (rescue)zachránit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně)vytáhnout trn z paty dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 You can't expect your big brother to bail you out whenever you have a problem.
bail [sth] out,
bail out [sth],
also UK: bale [sth] out,
bale out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(boat: empty water) (z lodi)vylívat vodu ned + ž
 The canoe is so full of water, it's about to sink; time to bail it out!
bail out of [sth],
UK: bale out of [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
informal, figurative (end involvement)ukončit spolupráci s dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  zanechat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Eric bailed out of the project when the firm didn't pay him.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bail" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: broke the bail [conditions, terms], [put, coughed] up the bail [bond, money], [deny, grant, revoke, refuse] bail, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bail":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bail'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.