baby

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbeɪbi/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈbeɪbi/ ,USA pronunciation: respelling(bābē)

Inflections of 'baby' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": babies
Inflections of 'baby' (v): (⇒ conjugate)
babies
v 3rd person singular
babying
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
babied
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
babied
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
baby nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (infant child)dítě, mimino spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The baby was born on Tuesday.
 Dítě (or: miminko) se narodilo v úterý.
baby nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (newborn animal) (zvířete)mládě spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The cow suckled her baby.
 Kráva krmila své mládě.
baby nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (youngest child)benjamínek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  nejmladší dítě příd + s
 With three older brothers, he was the baby of the family.
 Měl tři starší bratry, a tak byl benjamínek (or: nejmladší dítě) rodiny.
baby nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (sweetheart, partner) (přeneseně, neformální)zlato spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (neformální)miláček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 After the dance, my baby and I walked along the sand.
 Po tanci jsem se šel se svým miláčkem projít po pláži.
baby nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, potentially offensive (attractive woman) (přeneseně, neformální)zlato spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (přeneseně, neformální)kočka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: term of address
 What's your name, baby?
 Jak se jmenuješ, zlato?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
baby adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (small)malý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He had a sore ankle and could only take baby steps.
baby nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, pejorative (childish person) (přeneseně: člověk s dětinským chováním)malé dítě příd + s
 Stop crying! Don't be such a baby!
baby nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang (beloved creation) (přeneseně: výtvor)dítě spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 I built this car myself - it's my baby!
baby n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (for a baby)dětský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The woman was buying baby clothes.
baby [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (treat gently)hýčkat jako miminko ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 She went to the spa, where the staff would pamper and baby her.
baby [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." disapproving (treat like a child)jednat jako s dítětem ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I wish my parents would stop babying me.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
baby boomer,
boomer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (person born between '46 and '65) (děti narozené v USA mezi 1945 a 1965)generace Baby boomers fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
baby carriage (US),
pram (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pram)dětský kočárek příd + m
 Old-fashioned baby carriages are beautiful, but they're not very practical.
baby clothes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (garments for infants)dětské oblečení
 He will soon grow out of his baby clothes.
baby face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (child-like facial features)dětská tvář příd + ž
 She has such a baby face, you'd never guess she was in her thirties.
baby face,
baby-face
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal ([sb] with a child-like face)dětská tvář příd + ž
 Without that beard, you can clearly see that he's a baby face.
baby girl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (female infant)děvčátko s zdrob
  holčička ž zdrob
 After seven grandsons, she was happy to have a baby girl in the family.
baby grand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (baby grand piano)malé křídlo, poloviční křídlo
 She played waltzes on the baby grand in the parlor.
baby grand piano nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small three-legged piano)malé křídlo, poloviční křídlo
 There was a baby grand piano in the living room.
baby shower nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (gift-giving party for unborn baby) (oslava narození dítěte)baby shower fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Jana had to leave the baby shower early to go to the hospital.
baby talk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (infantile speech) (dětská mluva)žvatlání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Linguists study baby talk to discover how we acquire language.
baby talk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (adult imitation) (napodobování dětské mluvy)šišlání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 We never used baby talk when talking to our children.
babysit,
baby-sit
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(watch over [sb] else's child) (děti)hlídat ned
 Paul and I are going out to dinner tonight, so we've asked the children's auntie to babysit.
babysit [sb],
baby-sit
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(watch over: [sb] else's child) (děti)hlídat ned
 I asked my mother to babysit Tom for me so that I could work an extra shift.
babysitter,
baby-sitter
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(childminder) (dítěte)paní na hlídání fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Our usual babysitter isn't available tomorrow night, unfortunately.
boomer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, abbreviation (baby boomer)osoba narozená v době babyboomu
Poznámka: nemá český ekvivalent
buggy,
baby buggy (US),
pushchair (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(child's pushchair)kočárek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Sarah and Ian took their newborn out for a stroll in a buggy.
crybaby,
cry-baby
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal ([sb] who weeps easily)ufňukanec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorový výraz)fňukna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  ubrečenec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Jackie can't go one day without sobbing; she's such a crybaby!
crybaby,
cry-baby
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
US, informal (weep easily)fňukat ned
feeding bottle,
baby bottle,
baby's bottle,
also US: nursing bottle
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(infant's feeding receptacle)dětská láhev příd + ž
  kojenecká láhev příd + ž
 Nina is breast-fed, so her baby bottle is always filled with water.
have a baby v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (give birth)rodit ned
  porodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The Apollo Hospital is the safest and best place to have a baby.
have a baby v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become parents)mít dítě ned + s
 My good friend told me that he and his wife plan to have a baby soon.
little toe,
pinky toe,
pinkie toe,
baby toe,
pinkie,
pinky
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal (smallest toe) (na noze)malíček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
test-tube baby nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (person: conceived in-vitro)dítě ze zkumavky
 Test-tube babies are common these days.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"baby" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: don't baby him, a [healthy, newborn, premature] baby, baby [clothes, fingers, talk, names], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "baby":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'baby'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.