Na této stránce: assigned, assign

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
assigned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (duties, role: appointed to [sb](práce, úkol apod.)přidělený, zadaný, uložený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Lisa's medical condition does not prevent her from performing her assigned duties.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
assign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (task: give) (něco někomu)zadat, uložit, přidělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The history teacher frequently assigns massive amounts of homework.
 Učitel dějepisu pravidelně zadává šílené množství úkolů.
assign [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (task: give to [sb](úkol)přidělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (úkol)zadat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (úkolem)pověřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The manager assigned the task of interviewing job candidates to her assistant.
 Manažer své asistentce přidělil interview nových uchazečů.
assign [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (charge with a task) (úkol)přidělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (úkol)zadat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (úkolem)pověřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Sarah's supervisor assigned her the task of writing the company newsletter.
 Nadřízený Sarah zadal napsat newsletter společnosti.
assign [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (charge with a task) (někomu práci)přidělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They assigned Cheri to bake cookies for the luncheon.
 Cheri přidělili, aby upekla sušenky k obědu.
assign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (allocate) (dát)přidělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The volunteers at the refugee camp worked on assigning rations fairly.
 Dobrovolníci v uprchlickém táboře se snažili přidělit zásoby spravedlivě.
assign [sth] to [sb] vtr + prep (allocate to [sb])přidělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přiřadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  alokovat ned
 City council has assigned resources to five new charity groups this year.
 Městská rada letos přidělila prostředky pěti charitám.
assign [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: transfer) (právně)převést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (právně)postoupit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
assign [sth] to [sth] vtr + prep (allocate [sth] to [sth])přidělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přiřadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Theodore assigned numbers to the items on the list based on the order of importance.
 Theodore položkám přidělil čísla v závislosti na jejich důležitosti.
assign [sth] as [sth] vtr + prep (categorize [sth](do kategorie)zařadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The councilman assigned the upcoming campaign as the top priority.
 Radní zařadil nadcházející kampaň do čela priorit.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
assign,
assignee
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(law: assignee)zmocněnec, zmocněnkyně m, ž
  (právní)zástupce, zástupkyně m, ž
 This contract is binding upon the landlord and his heirs, legal representatives, and assigns.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"assigned" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "assigned":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'assigned'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.