WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
as much as [sb/sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (the same amount as)tolik jako záj + sp
 Nobody can eat as much as my brother!
as much as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (equally)stejně jako přísl + sp
 I love you as much as I love your sister.
as much as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (with clause: even though)ačkoliv, přestože spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 As much as I love Mel Gibson, this movie is just too violent for me.
as much as possible exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (to greatest extent)co nejvíc záj + přísl
  jak to jen jde fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I try to exercise as much as possible.
 Snažím se co nejvíc cvičit.
as much as possible nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (greatest amount) (o množství)co nejvíc záj + přísl
 I always eat as much as possible at Thanksgiving dinner.
 Při štědrovečerní večeři toho sním vždycky co nejvíc.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"as much as" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "as much as":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'as much as'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.