arched

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɑːrtʃt/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ärcht)

Na této stránce: arched, arch

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
arched adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (curved)klenutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
arched adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bowed)ohnutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
arch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building) (budova)oblouk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (budova)klenba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (budova)klenutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The architecture of the old church features magnificent arches.
 Architektura starého kostela využívá oblouků.
arch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (of the foot) (chodidlo)klenba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Some hikers experience pain in their arches after a strenuous hike.
 Někteří turisté po dlouhé túře zažívají bolest klenby.
arch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of a shoe) (obuv)klenba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The arch of the new sneaker is fairly rigid.
 Klenba nových tenisek je vcelku tuhá.
arch over [sth] vi + prep (form an arc over) (do oblouku)klenout se ned
 Stately elm trees arched over the boulevard.
 Mohutné jilmy se klenuly nad bulvárem.
arch adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rival, etc.: biggest) (nepřítel)úhlavní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Greg glared across the room at his arch rival.
 Greg se přes místnost podíval na svého úhlavního nepřítele.
arch adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sly)mazaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Rose raised an eyebrow and gave an arch smile.
 Rose zvedla obočí v mazaném úsměvu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"arched" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "arched":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'arched'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.