arbitrate

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɑːrbɪtreɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈɑrbɪˌtreɪt/ ,USA pronunciation: respelling(ärbi trāt′)

Inflections of 'arbitrate' (v): (⇒ conjugate)
arbitrates
v 3rd person singular
arbitrating
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
arbitrated
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
arbitrated
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
arbitrate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (act as mediator or referee)rozsoudit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The students couldn't agree on what their project should be, so the teacher had to arbitrate.
 Studenti se nemohli dohodnout na projektu, takže je musel rozsoudit učitel.
arbitrate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mediate in)být rozhodčím ned + m
  rozhodovat ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"arbitrate" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "arbitrate":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'arbitrate'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.