appreciation

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˌpriːʃiˈeɪʃən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˌpriʃiˈeɪʃən/ ,USA pronunciation: respelling(ə prē′shē āshən)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
appreciation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gratitude, thanks)vděčnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  uznání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Ana showed her appreciation for Susan's thoughtfulness by sending her a bouquet of flowers.
 Ana projevila vděčnost Susan tím, že jí koupila kytici.
appreciation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enjoyment)potěšení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Mr. and Mrs. Whitley have a deep appreciation for theatre.
 Pan a paní Whitley mají velké potěšení z divadla.
appreciation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of art, wine, etc.) (pro co)porozumění, pochopení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 It wasn't until I was over 40 that I developed an appreciation for fine art.
 Porozumění umění pro mě přišlo až po čtyřicítce.
appreciation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inflation: rise in prices) (finance)zhodnocení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (měny)apreciace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There has been a recent appreciation in the value of ancient Chinese art.
 V poslední době došlo ke zhodnocení hodnoty starého čínského umění.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
token of appreciation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] given as a grateful gesture)projev uznání m + s
  výraz vděčnosti m + ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"appreciation" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
V seznamech: Economics, více…
Slovní spojení: a [gift, thank-you note] to show our appreciation, as a token of my appreciation, show appreciation for all of the, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "appreciation":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'appreciation'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.