anywhere

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɛnihwɛər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈɛniˌhwɛr, -ˌwɛr/ ,USA pronunciation: respelling(enē hwâr′, -wâr′)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
anywhere advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in, at, to any place) (směr)kamkoli příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (pozice)kdekoli příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I would go anywhere with you, my darling.
 S tebou bych šel kamkoli, miláčku.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Patřím k těm šťastlivcům, kteří mohou pracovat takřka kdekoli, protože potřebují jen internetovou přípojku.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
anywhere else,
also US: anyplace else
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(any other place)kdekoli jinde přísl + přísl
 I'd rather be anywhere else right now.
anywhere near adv + prep (in the vicinity) (alespoň částečně)alespoň trochu blízko
 I'm not sure where the swimming pool is. Is it anywhere near the sports hall?
nowhere near,
not anywhere near
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(not close to)nikde poblíž, nikde blízko přísl + přísl
 The bank is nowhere near the library.
nowhere near,
not anywhere near
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
figurative, informal (not at all)zdaleka ne přísl + část
 Your description is nowhere near accurate.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"anywhere" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: anywhere in the [city, USA, north, south, sun, shade], anywhere you [like, want, choose, please, wish], anywhere in the [house, room, building, office, kitchen], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "anywhere":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'anywhere'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.