among

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈmʌŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈmʌŋ/ ,USA pronunciation: respelling(ə mung)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
among,
also UK: amongst
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(in the midst of)mezi předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  uprostřed předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Josiah's farm is situated among the cornfields of eastern Kansas. He lives amongst mountains of hoarded rubbish.
 Josiahova farma se nachází mezi kukuřičnými poli na východě Kansasu.
among,
also UK: amongst
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(counted with, member of) (patřit mezi)mezi předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Pearls and gold coins were among the treasures in the chest. Among the victims of the earthquake was a 60-year-old man.
 Mezi poklady v truhle byly perly a zlaté mince.
among,
also UK: amongst
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(with many of)mezi předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Their music's popular among college students.
 Jejich muzika je populární mezi vysokoškoláky.
among,
also UK: amongst
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(divided in shares) (rozdělený mezi)mezi předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The children divided the estate among themselves. We divided the biscuits amongst the children.
 Děti si majetek rozdělily mezi sebou.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
among other things exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (one of a number)kromě jiného předl + příd
  mimo jiné předl + příd
 I cleaned out the junk drawer and found, among other things, my old slide rule.
among others advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one of a number of) (jeden z řady)mezi jinými předl + příd
  mezi nimi předl + záj
 We saw lots of old friends at the parade - among others, our former next-door neighbors.
distribute [sth] among [sb/sth] vtr + prep (divide, share)rozdělit mezi dok + předl
 The estate was distributed equally among the four children.
 Pozemek byl rovnoměrně rozdělen mezi čtyřmi potomky.
number among [sth] vi + prep (be one of)být jeden z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  řadit se mezi ned + předl
 This school numbers among the top ten schools in the nation.
number [sb/sth] among [sth] vtr + prep (include in)zařadit mezi dok + předl
 Some people believe that Mother Theresa should be numbered among the saints.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"among" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "among":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'among'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.