alternative

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɔːlˈt3ːrnətɪv/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ɔlˈtɝnətɪv, æl-/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ôl tûrnə tiv, al-)WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
alternative nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (choice, option)možnost, alternativa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 One alternative would be to postpone the trip to the lake.
alternative to [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (only other choice)alternativa k ž + předl
 In this case, the alternative to fighting is dying.
alternative adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK (choice, option: other) (možnost)alternativní, náhradní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The alternative options are swimming, skiing and horseback riding.
alternative adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (non-mainstream) (mimo hlavní proud)alternativní, nekonvenční, netradiční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The artist chose to live an alternative lifestyle.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
alternative nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (genre of rock music) (hudební žánr)alternativní rock příd + m
 Alternative was Jasper's favorite type of music.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
have no alternative v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not have any other choice)nemít jinou možnost
 With a crime this serious we have no alternative but to prosecute.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"alternative" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [good, viable, reasonable] alternative (to), [this] could be a [good] alternative (to), are looking for a [good] alternative (to), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "alternative":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'alternative'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.