also

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɔːlsəʊ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈɔlsoʊ/ ,USA pronunciation: respelling(ôlsō)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
also advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (likewise, too)i spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  také příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 If you write to me I will also write to you.
 Pokud mi napíšeš, napíšu ti i já.
 Pokud mi napíšeš, napíšu ti také.
also advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in addition)také příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  kromě toho předl + záj
 Dad's agreed to let us use his car for the day. Also, he's going to give us some spending money!
 Dal bych si koblihu a také šálek čaje.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
accessorize,
also UK: accessorise
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(wear accessories)ozdobit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyšperkovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (na sebe)vzít si doplňky dok + m mn
accessorize [sth/sb],
also UK: accessorise [sth/sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(adorn with accessories)ozdobit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyšperkovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  opatřit doplňky dok + m mn
accessorize [sth] with [sth],
also UK: accessorise [sth] with [sth]
vtr + prep
(furnish [sth] with accessories) (něco něčím)ozdobit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něco něčím)vyšperkovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  doplnit o dok + předl
acclimatization,
also UK: acclimatisation
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(becoming accustomed to) (proces)aklimatizace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
acclimatize,
also UK: acclimatise
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
figurative (become accustomed) (přeneseně)aklimatizovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zvyknout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The climber suffered from altitude sickness for a few days before he acclimatized.
acclimatize to [sth],
also UK: acclimatise to [sth]
vi + prep
figurative (become accustomed to [sth])zvyknout si na dok + předl
 People in the city have been forced to acclimatize to increased security controls.
acclimatize [sb/sth] to [sth],
also UK: acclimatise [sb/sth] to [sth]
vtr + prep
(accustom to [sth])přivyknout na dok + předl
 If you have cats and you move house you need to keep the cats indoors for at least a few days to acclimatize them to their new home.
acclimatize,
also UK: acclimatise
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(become used to climate) (na podnebí)aklimatizovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Selina isn't used to this cold weather, but I'm sure she'll acclimatize.
acclimatize [sb/sth] to [sth],
also UK: acclimatise [sb/sth] to [sth]
vtr + prep
(accustom to climate) (podnebí)aklimatizovat se na dok + předl
 Before planting out your young seedlings, take them out of the greenhouse for a short period, then increase each day, to acclimatize them to the colder conditions outdoors.
accommodation,
also US: accommodations
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hotel room) (hotelový pokoj)ubytování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 What's the accommodation like at the resort?
 A jak vypadá ubytování na místě?
accommodation,
also US: accommodations
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(lodging) (obecně)ubytování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 What kind of accommodation is available in the mountains?
 Jaké jsou v horách možnosti ubytování?
acknowledgment,
also UK: acknowledgement
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(recognition, response)přijetí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  potvrzení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  rozpoznání, uznání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Last time I saw her she didn't even give me an acknowledgment. Bridget received an award in acknowledgement of her work.
acknowledgment,
also UK: acknowledgement
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(accepting truth) (pravdy)přijmutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Finding a solution will first require acknowledgement of the problem.
acknowledgment,
also UK: acknowledgement
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(in book: author's thanks) (v knize)poděkování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 In the acknowledgements, the author thanked her family and friends.
actualization,
also UK: actualisation
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(making, becoming real) (filosofie)aktualizace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
actualize,
also UK: actualise
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(become real)uskutečnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  stát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
actualize [sth],
also UK: actualise [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make real)uskutečnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  realizovat ned
advertise,
also US: advertize
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(promote)inzerovat ned
  dělat reklamu ned + ž
advertise for [sth],
US: also advertize
vi + prep
(solicit via advertisement)inzerovat ned
  nabízet přes inzerát ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
advertise [sth],
also US: advertize [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(product: promote)inzerovat ned
  dělat reklamu ned + ž
  propagovat ned
advertise [sth],
also US: advertize [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(fact: make known) (informaci apod.)zveřejnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  šířit, rozšiřovat ned
  rozšířit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
advertised,
also US: advertized
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(brought to public notice, promoted)propagovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  proklamovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  inzerovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The advertised sale brought many shoppers to the mall.
aggrandize [sth],
also UK: aggrandise [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(exaggerate importance of [sth](něco)zveličit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něco)zveličovat ned
aggrandize [sb],
also UK: aggrandise [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(exaggerate [sb]'s importance) (něčí důležitost)zveličovat ned
  (někoho)vyzdvihnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
aggrandize [sth],
also UK: aggrandise [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make larger)zvětšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
agonize,
also UK: agonise
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(struggle to decide) (zoufale)váhat ned
  lámat si hlavu ned + ž
agonize over [sth],
also UK: agonise over [sth]
vi + prep
(struggle with decision)lámat si hlavu nad fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (zastaralý výraz)soužit se ned
 I was very unsure about whether or not to give up my job and I agonised over the decision for weeks.
agonize over doing [sth],
also UK: agonise over doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(struggle with decision)lámat si hlavu ned + ž
 The tickets were expensive, so I agonized over going on the trip for months.
 Lístky byly velice drahé, tak jsem si několik měsíců lámal hlavu, jestli mám jet.
agonize [sb],
also UK: agonise [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(cause to be anguished)mučit ned
  trýznit ned
agonizing,
also UK: agonising
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(very painful)bolestivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A dislocated shoulder can be agonizing.
agonizing,
also UK: agonising
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(distressing)mučivý, trýznivý, bolestný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It is agonizing to see people starving in news reports.
agonizing pain,
also UK: agonising pain
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(extreme physical discomfort)mučivá bolest příd + ž
 The agonizing pain of the injury caused her to scream uncontrollably.
alphabetize [sth],
also UK: alphabetise
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(arrange in alphabetical order)seřadit podle abecedy fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
also known as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (alias)známý také jako fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  jinak zvaný přísl + příd
 Eva Perón, also known as Evita, was a controversial figure in Argentine politics.
Americanization,
also UK: Americanisation
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(influence of US culture) (ovlivnění kulturou)amerikanizace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The politician complained about the increasing Americanization of British culture.
Americanization,
also UK: Americanisation
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(assimilation into US culture) (asimilace)amerikanizace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
amoeba,
also US: ameba,
plural: amoebae,
amoebas,
amebae,
amebas
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(single-celled life form)améba, měňavka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 An amoeba reproduces by splitting into two.
among,
also UK: amongst
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(in the midst of)mezi předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  uprostřed předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Josiah's farm is situated among the cornfields of eastern Kansas. He lives amongst mountains of hoarded rubbish.
 Josiahova farma se nachází mezi kukuřičnými poli na východě Kansasu.
among,
also UK: amongst
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(counted with, member of) (patřit mezi)mezi předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Pearls and gold coins were among the treasures in the chest. Among the victims of the earthquake was a 60-year-old man.
 Mezi poklady v truhle byly perly a zlaté mince.
among,
also UK: amongst
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(with many of)mezi předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Their music's popular among college students.
 Jejich muzika je populární mezi vysokoškoláky.
among,
also UK: amongst
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(divided in shares) (rozdělený mezi)mezi předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The children divided the estate among themselves. We divided the biscuits amongst the children.
 Děti si majetek rozdělily mezi sebou.
amortization,
also UK: amortisation
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(writing off asset value)amortizace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
amortize [sth],
also UK: amortise [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(pay off debt over time) (dluh)splatit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (dluh)splácet ned
  (dluh)umořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (dluh)amortizovat ned
 The mortgage is amortized over 30 years.
amortize [sth],
also UK: amortise [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(reduce cost, value over time) (snížit náklady, hodnotu)amortizovat ned
  odepsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You can get a tax deduction if you amortize your equipment.
analogize,
also UK: analogise
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(make comparisons)srovnávat, porovnávat ned
analogize [sth] to [sth],
also UK: analogise [sth] to [sth]
vtr + prep
(compare)srovnat s, porovnat s dok + s
anatomize [sth],
also UK: anatomise [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(deconstruct, analyse) (do detailu)rozebrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz)rozpitvat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
annex,
also UK: annexe
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(additional part of document) (dokumentu)příloha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (dokumentu)dodatek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The graphs showing the company's recent progress can be found in the annexes to the report.
annex,
also UK: annexe
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(building) (budova)přístavek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The library keeps older issues of academic journals in the annex.
anonymize [sth],
also UK: anonymise [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(remove identifying details)anonymizovat ned
answering machine,
telephone answering machine,
also UK: answerphone
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(device: takes phone calls)záznamník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The message that he left on my answering machine was very peculiar.
antagonize [sb],
also UK: antagonise [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make hostile)znepřátelit si, popudit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (voliče apod.)polarizovat ned
anthologize [sth],
also UK: anthologise [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(collect in an anthology)zahrnout do antologie fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
antihero,
also UK: anti-hero
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(unconventional protagonist)antihrdina, antihrdinka m, ž
 Meursault is the antihero of the novel "The Stranger" by Camus.
anyway,
also US: anyways
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
informal (resuming previous topic) (navazující řeč)každopádně, tedy, no částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 Anyway, we eventually found a place to eat.
 Každopádně jsme nakonec nějakou restauraci našli.
anyway,
also US: anyways
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(signalling change of topic) (změna tématu)tak, ale, nicméně částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 Anyway, I have to leave now.
 Nicméně teď už musím jít.
anywhere else,
also US: anyplace else
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(any other place)kdekoli jinde přísl + přísl
 I'd rather be anywhere else right now.
apologize,
also UK: apologise
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(say sorry)omluvit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  omlouvat se ned
 If you hurt someone's feelings, you should apologize.
 Pokud někoho raníš, měla by ses omluvit.
apologize to [sb],
also UK: apologise to [sb]
vi + prep
(say sorry to [sb](někomu)omluvit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někomu)omlouvat se ned
  (někoho)požádat o odpuštění fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (někoho)žádat o odpuštění fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I apologized to Brenda for the incident and she forgave me.
 Brendě jsem se za tu událost omluvila a ona mi odpustila.
apologize for [sth],
also UK: apologise for [sth]
vi + prep
(say sorry for [sth])omluvit se za dok + předl
  omlouvat se za ned + předl
 Mark apologized for the delay in replying to my email.
 Mark se omluvil za pozdní odpověď na můj e-mail.
apologise to [sb] for [sth],
also UK: apologise to [sb] for [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(say sorry to [sb] for [sth](někomu)omluvit se za dok + předl
  (někomu)omlouvat se za ned + předl
 You ought to apologize to Stephen for the way you treated him yesterday.
 Měla by ses Stephenovi omluvit za to, jak ses k němu včera chovala.
apologise to [sb] for doing [sth],
also UK: apologise to [sb] for doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(say sorry to [sb] for doing [sth])omluvit se za to, že fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  omlouvat se za to, že fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Jane apologized to me for calling me a liar.
 Jane se mi omluvila za to, že o mně řekla, že jsem lhář.
appetizer,
also UK: appetiser,
starter
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often plural (small portion before meal)předkrm mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Would you like to order an appetizer before the main course?
 Budete si před hlavním chodem přát předkrm?
appetizer,
also UK: appetiser
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (taster of [sth](přeneseně)ochutnávka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The opening band was just an appetiser to get the crowd excited for the headliner.
 První kapela byla jen ochutnávka, která měla dav navnadit na zlatý hřeb.
appetizing,
also UK: appetising
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(tasty-looking, appealing) (ke snědení)lákavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  chutně vypadající přísl + příd
 The dessert looks appetizing but I am just too full to eat it.
apprize [sth],
also UK: apprise [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
formal (house: value) (dům)nacenit, ocenit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (domu)udělat odhad dok + m
apprize [sb] of [sth],
also UK: apprise [sb] of [sth]
vtr + prep
formal (notify [sb])upozornit na dok + předl
archaeological,
also US: archeological
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(relating to archeology)archeologický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The archeological dig has unearthed a number of treasures from the Roman era.
archaeologist,
also US: archeologist
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(person who studies historical ruins)archeolog, archeoložka m, ž
 A team of archeologists uncovered the ruins of a Mayan city.
archaeology,
also US: archeology
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(study of historical ruins)archeologie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Archeology is a slow process but it is far from boring.
aromatize [sth],
also UK: aromatise [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(give a pleasant smell)aromatizovat ned
  navonět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
aromatize [sth],
also UK: aromatise [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(chemistry: turn into aromatic compound) (chemie)aromatizovat ned
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(encircling) (obepnout)okolo, kolem předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Put the belt around your waist and then fasten it.
 Dej si ten pás okolo pasu a zapni ho.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(all over, from place to place) (v daném prostoru)po celém předl + příd
  (v daném místě)všude příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 She travels around the country for her job.
 Cestuje pracovně po celé zemi.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(scattered through) (rozprostřený)po předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Books were spread all around the room.
 Knihy byly rozházené po celém pokoji.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(time: approximately) (čas)okolo předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (čas)asi v, zhruba v přísl + předl
 I'll see you around three o'clock.
 Uvidíme se okolo tří hodin.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in a ring, circle)dokola, dokolečka, kolem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The dog ran around and around trying to catch its tail.
 Pes během dokolečka a snažil se chytit svůj ocas.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in all directions) (po okolí)kolem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Look around and note down everything you can see.
 Dívej se kolem a zapiš si vše, co uvidíš.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(surrounding a place)kolem, okolo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  v okolí předl + s
 There are lots of shops around.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in circumference)v obvodu předl + m
 The vase is ten centimetres around.
around,
also UK: round
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(over: to a certain place) (přijít, přijet atd. někam)při předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
  (na určité místo)ke, do předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She came around to my house. I drove round to the office to pick up some files.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(size, amount: approximately)asi, zhruba, přibližně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It's around three inches tall and an inch wide.
 Je to asi tři palce vysoké a jeden palec široké.
around,
also UK: about
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (present, nearby)přítomný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  v blízkosti předl + ž
 Is she around? I want to ask her something.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
used in compounds (in circulation)kolující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There are rumours going around.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on every side) (v okolí)okolo, kolem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It's a beautiful house with trees all around.
 Je to krásný dům se stromy všude okolo.
around,
also UK: about
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (in existence)existovat ned
 Plastic chairs have been around for thirty years.
atomize [sth],
also UK: atomise [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(turn into tiny particles) (přeneseně)rozbít napadrť dok + přísl
 The bomb atomized every building and living thing in the village.
 Bomba rozbila napadrť každou budovu ve vesnici i všechno živé.
atomize,
also UK: atomise
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(be separated into tiny particles) (rozdělit na atomy)atomizovat ned
attitudinize,
also UK: attudinise
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(pose, posture)pózovat ned
  mít postoj ned + m
authorization,
also UK: authorisation
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(right, permission) (právo)oprávnění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The general public does not have authorization to enter the mansion.
authorize [sth],
also UK: authorise [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(permit officially)povolit, schválit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The mayor has authorized plans for a new city park.
authorize [sb] to do [sth],
also UK: authorise [sb] to do [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(permit officially to do) (dát povolení)povolit, schválit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (dát povolení)povolovat, schvalovat ned
 Marla authorized her assistant to file the papers with the city.
authorize [sb] for [sth],
also UK: authorise [sb] for [sth]
vtr + prep
(permit access) (přístup k)povolit, schválit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (vstupu)oprávnit k dok + předl
 Jack's boss authorized him for entry to the secured area.
authorized,
also UK: authorised
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having official power)oprávněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
authorized,
also UK: authorised
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(officially sanctioned)pověřený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zmocněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
authorized dealer,
also UK: authorised dealer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(person with legal right to sell [sth])autorizovaný prodejce příd + m
  autorizovaný dealer příd + m
automation,
automization,
also UK: automisation
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(process: mechanization) (činnost)automatizace, mechanizace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The factory's automation of producing electronics has reduced the need for employees.
automatization,
also UK: automatisation
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(process of making [sth] automatic) (proces)automatizace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
avocado,
avocado pear,
also US: alligator pear
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fruit) (plod, jídlo)avokádo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Karl loves to eat avocados with salt and a little lime juice.
 Karel miluje avokáda se solí a trochou štávy z limetky.
backtalk,
also UK: backchat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
mainly US, informal (insolent retort)odmlouvání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (drzé)odseknutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
Dalších 100 Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"also" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: (may) also be [used, interested, available, seen, found, heard], [may, can, will, should] also be [used], (it is) also used [to, for, by], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "also":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'also'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.