along

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈlɒŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈlɔŋ, əˈlɑŋ/ ,USA pronunciation: respelling(ə lông, ə long)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
along preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (following the length of)podél, podle předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (směrem)po předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 A fence runs along the river for safety.
 Podél řeky vede bezpečnostní plot.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Každý večer jsme se procházeli po pláži a bylo to úžasně romantické.
along preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (running next to)podél, podle předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 My dog likes to run along the path as I ride by. While walking along the road, Anna found a gold ring.
 Můj pes rád běhá podél cesty, po které jedu.
along advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (accompanying)spolu s, společně s, zároveň s přísl + předl
 When Joe goes to the shops, his sister likes to come along too.
 Když jde Joe do obchodu, chce jeho setra jít spolu s ním.
along advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (further down) (dále po)po předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The bank is a little way along this road.
 Banka je trochu dál po silnici.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
along advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (continuity)dále příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I was walking along when I saw an accident.
along advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to this place)sem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The bus came along just when it was starting to rain.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
bring [sth/sb] along,
bring along [sth/sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(carry or take: to a given place)přinést s sebou dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  přivést s sebou dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  vzít s sebou dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 This is not a private dinner so please invite your friends and bring along a bottle of wine.
 Nejedná se o soukromou večeři, takže můžete pozvat přátele a vezměte s sebou flašku vína.
carry [sth] along vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (bring)vzít s sebou dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  nosit s sebou ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
come along,
come on
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (progress) (pokrok)postoupit vpřed dok + přísl
  pokročit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: Commonly used in continuous tenses.
 My history project is coming along nicely.
come along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (appear, arrive)přijet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  objevit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Suddenly, two buses came along at the same time.
come along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (enter [sb]'s life) (v něčím životě)objevit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I was 30 when Jason came along and changed my life forever.
come along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (accompany, go with)doprovodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  jít s ned + předl
 Jack and I are going to the movies this afternoon; you can come along if you like.
come along with [sb] vi phrasal + prep (accompany) (někým)jít s ned + předl
 Nancy came along with us to the park.
drag [sb] along vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (force to accompany) (někoho někam)vléct, táhnout ned
 If you drag your son along to church he will only resent it.
get along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be friends) (s někým)vycházet ned
 My friends and I get along very well.
get along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (cope) (bez něčeho)obejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After she went blind, it took her a long time to learn how to get along without vision.
get along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (progress) (přeneseně)přežít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 In my profession, you aren't going to get along without the support and help of more experienced people.
 V našem oboru nepřežiješ bez pomoci a podpory zkušenějších.
get along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (leave)odejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  jít pryč ned + přísl
get along with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be friends)vycházet s ned + předl
 I get along very well with my mother-in-law.
get along without [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (not need)obejít se bez dok + předl
  vydržet bez dok + předl
 I can get along without luxuries in this economy.
go along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (move, advance)probíhat ned
  pokračovat ned
 Until yesterday, things had been going along quite nicely. We were going along at about 30 mph.
go along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (consent, comply)souhlasit ned
  (nápad apod.)podpořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jeff wanted Rita to help him prank Martin, but she refused to go along.
go along with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (permit, consent to)souhlasit s ned + předl
  (přeneseně)odkývat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I usually just go along with what she says to avoid any arguments.
go along with [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (support, agree with) (někým)souhlasit s dok + předl
  (někoho)podpořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Rachel is happy to go along with Harry's suggestion.
move along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (advance, go forward)postupovat vpřed ned + přísl
  posouvat se dále ned + přísl
 The train was moving along at great speed.
move along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (leave, go on your way) (neformální)jít svou cestou ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The officer told the boys to move along.
pass [sth] along vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (hand round, circulate)rozšiřovat ned
  předávat dál ned + přísl
  dát do oběhu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Please pass along these hints for healthy living.
play along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (music: play accompaniment) (hudba)doprovázet ned
 Joanna sang while Keith played along on the guitar.
play along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (feign co-operation)překlad není dostupný
 Leo wanted me to join in when he pranked our teacher, but I refused to play along.
play along with [sth/sb] vi phrasal + prep figurative, informal (feign co-operation with)překlad není dostupný
 I don't always do what my mother suggests, but I play along with her plans to make her happy.
sing along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (accompany vocally)zpívat spolu ned + přísl
Poznámka: A hyphen or single-word form is used when the term is a noun
sing along with [sth/sb] vi phrasal + prep (accompany [sth/sb] vocally)doprovodit zpěvem dok + m
  zpívat spolu s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
string [sb] along vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (mislead)tahat za nos, vodit za nos ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The scammers strung Wilson along with promises of a one-third share in a $50 million windfall.
string [sb] along vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (keep waiting) (přen., hovor.: předstírat milostný zájem)mít zaháčkovaného ned + příd
  (přen., hovor.: předstírat milostný zájem)zahrávat si s ned + předl
 John's been stringing Janet along for three years, but he won't marry her.
 John měl Janet zaháčkovanou tři roky, ale nikdy si ji nevzal.
tag along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (accompany [sb](k někomu)přidat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někým)jít s dok + předl
  (hovorový výraz: jít s někým)přifařit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My younger brother always wanted to tag along.
walk along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (stroll)procházet se ned
walk along [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (stroll the length of [sth])procházet se podél ned + předl
  jít podél dok + předl
 We walked along the canal at sunset.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
all along advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the whole time)po celou dobu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 She knew about the surprise party all along.
all along preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (alongside)podél předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 There were willow trees all along the river banks.
along the length of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (all along, alongside)podél předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She had strung miniature lights along the length of the patio for the party.
along the lines of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (similar to)něco na způsob fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 You want purple wallpaper? I was thinking more along the lines of beige.
along the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (over a route)po cestě předl + ž
 We're driving to the mountains, but will stop for coffee along the way.
along the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (in course of events) (přeneseně: životem apod.)na cestě předl + ž
 Their marriage has lasted 40 years, with a lot of ups and downs along the way.
along with preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in addition to)zároveň s přísl + předl
 Students need to budget for accommodation, along with the cost of tuition.
along with preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (together with)společně s přísl + předl
  s předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Vicky went to the night club, along with her friend Cheryl.
beetle along,
beetle off
vi + adv
(hurry)spěchat, pospíchat, chvátat ned
 The little old lady beetled off to her card game.
bob,
bob along,
bob up and down
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
used in compounds (move up and down: on water) (na vodě)pohupovat se ned
 The toy boat bobbed along on the surface of the lake.
bomb,
bomb along,
bomb off
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
figurative, slang (move very quickly)hnát se ned
  uhánět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  pospíchat, chvátat ned
 Nelson angrily bombed off for home.
bucket,
bucket along [sth],
bucket down [sth]
vi + prep
UK (travel quickly)hnát se ned
  pádit ned
  prohnat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: Followed by a preposition
 The car was bucketing along the road.
Come along! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (hurry)Pospěš!, Pospěšte! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Rychle! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
easy to get along with adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (affable)lehce vycházet s fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Jim is a friendly guy who is easy to get along with.
Get along! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, informal (expressing disbelief) (vyjádření údivu)Ale jdi!, To není možné, tomu nevěřím! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You expect me to believe that? Get along!
Get along with you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, informal (expressing disbelief) (vyjádření údivu)Ale jdi ty!, To není možné, tomu nevěřím! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Brett really said that? Get along with you!
not get along v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be friends) (s někým)nevycházet
 My sister and I never really got along when we were growing up.
pull-along,
pull along
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(toy for pulling)tahací hračka příd + ž
pull-along,
pull along
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(able to be pulled)tahací přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
run along interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (go)Utíkej!, Uháněj!, Poběž! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
scurry,
scurry along
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(hurry along)letět, uhánět, pelášit ned
 The little boy scurried along to keep up with his brother.
scuttle,
scuttle along,
scuttle away,
scuttle off
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(insect: crawl quickly) (hmyz: rychle)lézt ned
 A beetle scuttled along the rail.
scuttle,
scuttle along
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(person: move hurriedly) (kolem)pobíhat ned
 Richard was watching people scuttle along the busy road.
trundle,
trundle along
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(move along on wheels)projíždět ned
  svištět ned
 The boy trundled down the hall on his scooter.
 Chlapec na koloběžce projížděl po chodbě.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"along" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: along the [road, river, path], [sang, cheered] along with [the class, the others, the fans, them], [all, somewhere] along the way, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "along":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'along'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.