alone

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈləʊn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈloʊn/ ,USA pronunciation: respelling(ə lōn)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
alone advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without company)o samotě předl + ž
 Sometimes I like to go to the movies alone.
 Dnes jsem byl několik hodin o samotě, tak jsem si četl.
alone advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without assistance) (bez pomoci ostatních)sám zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 I washed the car alone.
 Umyl jsem to auto sám.
alone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." predicative (on one's own)sám zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 George has been alone since his wife died.
 George je od smrti manželky sám.
alone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." predicative (lonely)osamělý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Steve feels very alone when he stays in the house.
 Když Steve zůstane doma, cítí se velmi osamělý.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
alone advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." formal (only)pouze příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
Poznámka: used for emphasis
 The captain alone is responsible for his crew.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
all alone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without company)osamocený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zcela sám, úplně sám přísl + záj
 After alienating her family and friends, she found herself all alone.
all alone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without help)bez pomoci předl + ž
 Many women in third world countries give birth all alone.
leave [sb/sth] alone,
leave [sb/sth] well enough alone
vtr + adj
(not disturb) (neformální)nechat na pokoji dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I just want to be left alone to get on with my novel.
leave [sb/sth] alone,
leave [sb/sth] well enough alone
vtr + adj
(stop harassing)přestat obtěžovat dok + ned
 She wished that the man beside her at the bar would leave her alone.
leave me alone interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (go away)Nech mě na pokoji! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Stop picking on me! Just leave me alone!
let alone conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (much less)nemluvě o příč + předl
  a už vůbec ne fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I can't even fit into the medium size, let alone the small size.
 Nevejdu se ani do velikost M, nemluvě o S.
let [sb] alone vtr + adj (not bother [sb])nechat o samotě dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  mít soukromí inf + s
 A person's right of privacy against the government includes the right to be let alone.
stand alone vi + adj (software: run independently)překlad není dostupný
standalone,
stand-alone
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(computer program: independent, separate) (počítačový program)samostatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (počítačový program)nezávislý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This stand-alone software will function offline.
standalone,
stand-alone
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(separate computer program)samostatný program příd + m
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"alone" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: alone at [night, work, school], alone in the [house, class, wild, building], alone on the [island, boat], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "alone":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'alone'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.