almighty

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'almighty', 'Almighty': /ˌɔːlˈmaɪti/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ɔlˈmaɪti/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ôl mītē)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
almighty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very powerful)všemocný, mocný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  neporazitelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The almighty home team won the championship.
 Neporazitelný domácí tým vyhrál šampionát.
almighty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extreme, terrible)mohutný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  příšerný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  ohromný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (neformální)pekelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The sight of the broken vase sent Eddie into an almighty rage.
 Eddie při pohledu na rozbitou vázu propadl mohutnému vzteku.
almighty advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (extremely)příšerně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  ohromně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (neformální)pekelně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Suddenly, there was an almighty loud pop.
the Almighty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (God) (Bůh)Všemohoucí mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  Bůh všemohoucí m + příd
 The Almighty brought plagues to the people of Egypt.
 Všemohoucí potrestal lid Egypta.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Slovní spojení: worship the Almighty, believe in the Almighty, ask the Almighty for [help, guidance], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "almighty":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'almighty'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.