aisle

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈaɪl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/aɪl/ ,USA pronunciation: respelling(īl)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
aisle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (walkway on bus, plane, or in store) (v obchodě, v autobuse apod.)ulička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Juan tripped over a book that another passenger had dropped in the aisle.
 Juan zakopla o knihu, kterou další cestující upustil v uličce.
aisle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (church, theater: between seats) (mezi sedadly, v kostele apod.)ulička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The flower girl walked down the aisle before the bride appeared.
 Družička prošla k oltáři před nevěstou.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
aisle seat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (transport: seat next to the aisle)sedadlo u uličky
 Aisle seats generally allow a passenger to stretch his or her legs more.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"aisle" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [booked, requested] an aisle seat, [need a, rush to the] cleanup in aisle [5], [Beans, Meat, Chips] are in aisle [5]., více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "aisle":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'aisle'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.