aim

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈeɪm/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/eɪm/ ,USA pronunciation: respelling(ām)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
aim viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (choose a target) (na cíl)zamířit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (na cíl)mířit ned
 Stephen aimed carefully and prepared to fire.
 Stephen pečlivě zamířil na cíl a připravil se ke střelbě.
aim [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (weapon: point)mířit ned
  zamířit, zaměřit, zacílit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The soldier aimed his rifle and fired.
 Voják mířil puškou na nepřítele.
 Voják zaměřil (or: zacílil) pušku na nepřítele.
aim [sth] at [sth/sb] vtr + prep (try to hit)mířit na ned + předl
  zamířit na dok + předl
 Although he aimed the arrow at the bull's eye, he hit the outside ring every time.
 Přestože mířil na střed, pokaždé se šípem trefil na kraj.
aim at [sth/sb] vi + prep (try to hit)mířit na ned + předl
  zamířit na dok + předl
 Nathan was aiming at the target with his .40-caliber pistol.
 Nathan na terč mířil svojí čtyřicítkou.
aim at [sth] vi + prep figurative (have as a goal)mít v úmyslu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Jack's aiming at becoming the president of the company someday.
 Jack má v úmyslu stát se jednou prezidentem společnosti.
aim for [sth] vi + prep figurative (try to reach, achieve) (o něco)snažit se ned
 The students aim for high marks during examinations.
 Studenti se při zkouškách snaží získat vysoké hodnocení.
aim to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (intend, aspire) (mít v úmyslu)chtít ned
  snažit se ned
 When I play, I aim to win.
 Když hraju, chci vyhrát.
aim [sth] at [sb/sth] vtr + prep figurative, often passive (have as intended audience) (být zaměřený)mířit na ned + předl
 The movie is aimed at a younger audience.
 Film míří na mladší publikum.
aim nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (objective, purpose) (poslání)účel, úkol, smysl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (plán)záměr, úmysl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (plánovaný výsledek)cíl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The aim of an army is to protect the people.
 Úkolem (or: smyslem) armády je ochrana lidí.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Policie překazila záměry (or: úmysly) zločince.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Vše podřídil hlavnímu cíli.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
aim nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pointing a weapon) (míření)muška žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  míření spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The hunter missed because his aim was off.
aim nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shooting accuracy) (míření)muška žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Tom has a good aim.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
aim for [sth] vi + prep (try to hit: a target)mířit na ned + předl
 Aim for the center of the target.
take aim vtr + n (point a weapon) (zbraní)zamířit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He raised his gun and took aim.
take aim at [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (point a weapon at)namířit na dok + předl
  mířit na ned + předl
 I saw a sniper taking aim at us from a second-story window.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"aim" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: aim to [eliminate, provide, achieve, change, improve], the [attackers, terrorists] were aiming to kill [civilians, innocent people], have the aim of [improving, finishing, restoring], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "aim":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'aim'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.