agnostic

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ægˈnɒstɪk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ægˈnɑstɪk/ ,USA pronunciation: respelling(ag nostik)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
agnostic adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (undecided in religion)agnostický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Agnostic thinkers are critical of arguments based on faith.
agnostic nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] undecided in religion)agnostik mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She was an agnostic till she began to study the Orthodox church.
agnostic adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (doubting, uncertain)agnostický, pochybující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We're agnostic about politics – that's why we never bother to vote.
agnostic adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." as suffix (computing: compatible) (informatika: univerzální)-agnostický příppřípona: Část slova stojící za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a koncovkou (např. les[i]ík[/i], jar[i]ní[/i]).
  univerzální přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: Usually used in combination: e.g., device-agnostic
 Nová platforma je ORM-agnostická.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "agnostic":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'agnostic'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.