afraid

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈfreɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈfreɪd/ ,USA pronunciation: respelling(ə frād)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
afraid adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scared)vystrašený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  mající strach příd + m
 You're trembling! Are you afraid?
 Celý se třeseš. Jsi vystrašený?
afraid of [sth/sb] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scared of [sth], [sb])mající strach příd + m
 When I was younger I was afraid of spiders.
 Když jsem byl malý, měl jsem strach z pavouků.
afraid of doing [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scared to do [sth])mající strach příd + m
 Joanne is afraid of trying new things in case she fails.
 Joanne má strach ze zkoušení nových věcí, protože by mohla selhat.
afraid,
afraid that
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(worried about possibility)mající obavy příd + ž mn
 I'm afraid my money might run out before the end of the trip.
 Mám obavy, že mi dojdou peníze ještě před koncem výletu.
afraid of doing [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (worried about [sth] happening)mající obavy příd + ž mn
 Sam was afraid of losing his job.
 Měla obavy ze ztráty zaměstnání.
afraid to do [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hesitant)mající strach příd + m
 I'm afraid to jump from the bridge into the river.
 Měla strach skočit z mostu do řeky.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
I'm afraid,
I'm afraid that
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(regretfully)obávám se, že ned + sp
  bohužel částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 I'm afraid I didn't do a very good job yesterday. I'm afraid I must go now.
I'm afraid so interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (yes, regretfully)Obávám se, že ano. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Bohužel ano. část + část
 "Do I really have to take the test?" "I'm afraid so. It's compulsory."
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"afraid" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: afraid of [the dark, heights, spiders, ghosts, the ride], I am not afraid of [you, death], has [always, never] been afraid (of), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "afraid":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'afraid'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.