afloat

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈfləʊt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈfloʊt/ ,USA pronunciation: respelling(ə flōt)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
afloat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (floating on water) (na hladině)plující příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
 The boat had capsized but was still afloat.
afloat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (business: has enough money) (přeneseně: nepotápějící se)nad vodou předl + ž
afloat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (rumour: circulating) (fáma)kolující příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
 Rumours are afloat that you may be leaving the company.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
keep afloat,
stay afloat
vi + adj
(not sink)držet se nad vodou ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Julia managed to keep afloat by clinging to a log.
keep afloat,
stay afloat
vi + adj
figurative (stay in business) (přeneseně: podnikání)držet se nad vodou ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Business owners are struggling to keep afloat.
keep [sth/sb] afloat vtr + adj (prevent from sinking)držet nad vodou ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 A life jacket will keep you afloat, even if you are unconscious.
keep [sth/sb] afloat vtr + adj figurative (business: keep running) (přeneseně: firmu apod.)udržet nad vodou dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Wilkins had to take out a large loan to keep the business afloat.
set [sth] afloat vtr + adv (put onto water) (na hladině)nechat plout dok + ned
  spustit na vodu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 We set the rowing boat afloat.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"afloat" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "afloat":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'afloat'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.