afford

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈfɔːrd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈfɔrd/ ,USA pronunciation: respelling(ə fôrd, ə fōrd)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
afford vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have resources to buy)dovolit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  mít na ned
 We can't afford a large house.
 Nemůžeme si dovolit velký dům.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Druhé auto si koupíme, až na to budeme mít. Teď potřebujeme peníze na důležitější věci.
afford to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have enough money) (finančně)dovolit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: "Afford" in this sense usually follows a derivative of "can."
 Now that I'm unemployed I can't afford to go on holiday.
 Teď, když jsem bez práce, si nemůžu dovolit jet na dovolenou.
afford to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be able to do) (mít dostatečné schopnosti)dovolit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: "Afford" in this sense usually follows a derivative of "can."
 The army cannot afford to fight on two fronts at once.
 Vojsko si nemůže dovolit bojovat na dvou frontách zároveň.
afford to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (risk) (riskovat)dovolit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: "Afford" in this sense usually follows a derivative of "can" or "be able to."
 He can't afford to let her speak badly of him.
 Nemůže si dovolit nechat ji házet na něj špínu.
afford [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (spare: time) (čas)obětovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: "Afford" in this sense usually follows a derivative of "can" or "be able to."
 Can you afford a few minutes to help me?
 Můžeš obětovat pár minut a pomoct mi?
afford [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (provide, give)poskytovat, nabízet ned
 This apartment affords a fine view of the city.
 Tento byt nabízí krásný výhled na město.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
ill afford [sth],
ill afford to do [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(not be permitted the luxury of [sth])nemoci si dovolit dok + dok
  nemít na ned + předl
Poznámka: "Afford" in this sense usually follows a derivative of "can."
 Bill's dire financial situation meant he could ill afford a vacation.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"afford" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: afford a (new) [car, house], [can, cannot, can't] afford that [house, school, trip, treatment], [could not, couldn't] really afford that [house], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "afford":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'afford'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.