affecting

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈfɛktɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈfɛktɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(ə fekting)

Na této stránce: affecting, affect

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
affecting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stirring the emotions)dojemný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  emotivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Many people shed tears when they heard Julia's affecting speech.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
affect [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have an effect on)ovlivnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  mít dopad na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The government's plan will affect a lot of people.
 Vládní plány ovlivní mnoho lidí.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Bylo by pošetilé očekávat, že zranění nebude mít dopad na jeho výkon.
affect [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (touch emotionally) (citově)zasáhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The film about a cancer survivor affected me deeply.
 Film o člověku, který přežil rakovinu, mě silně zasáhl.
affect [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pretend to have, feel)předstírat ned
 Pierre sometimes affects a southern accent.
 Pierre občas předstírá jižanský přízvuk.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
affect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (psychology: associated emotion) (krátkodobá emoce)afekt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"affecting" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "affecting":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'affecting'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.