advertisement

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ədˈv3ːrtɪsmənt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˌædvɚˈtaɪzmənt, ædˈvɝtɪsmənt, -tɪz-/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ad′vər tīzmənt, ad vûrtis mənt, -tiz-)Na této stránce: advertisement, ad, advert
'advertisement' je jiný výraz pro 'ad'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'advertisement' is an alternate term for 'ad'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
advertisement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (commercial on TV, radio) (televizní)reklama žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Matilda composed the jingle for the radio advertisement.
 Matilda složila písničku k reklamě v rádiu.
advertisement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (advert in a publication)reklama žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  inzerát mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The shoe company hired a famous artist for their latest advertisement in the sports magazine.
 Výrobce bot k vytvoření své poslední reklamy najal známého umělce.
advertisement for [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (advert, commercial for [sth])reklama žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Bob's first acting role was in an advertisement for jeans.
 Bobova první herecká role byla v reklamě na džíny.
advertisement of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (public indication of [sth])známka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The scandal served as an advertisement of the company's internal problems.
 Skandál byl známkou vnitřních problémů společnosti.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
ad nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (advertisement)inzerát mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  reklama žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The point of the ad is to inspire customers to buy more products.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
advert nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal, abbreviation (advertisement: commercial)reklama žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I always turn the sound off when the adverts start.
 Kdykoli začnou reklamy, ztlumím zvuk.
advert to [sth/sb] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn your attention to) (někomu, něčemu)obrátit pozornost k dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
advert to [sth/sb] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make reference to)poukázat na dok + předl
  odkázat na dok + předl
  zmínit se o dok + předl
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
advertisement | ad | advert
AngličtinaČeština
classifieds nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (newspaper or website section) (rubrika v novinách apod.)inzerce žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Mila put an ad in the classifieds to sell her car.
classified advertisement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small advert in newspaper)řádková inzerce příd + ž
  inzerát mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My brother wanted to sell his car, so he placed a classified advertisement in the local newspaper.
classified advertisements nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (newspaper or website section) (sekce v novinách, na internetu)reklama žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (sekce v novinách, na internetu)inzerce žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"advertisement" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [clever, effective, stupid] advertisement (for), advertisements aimed at [men, children, students], advertisements targeting [men], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "advertisement":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'advertisement'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.