advantage

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ədˈvɑːntɪdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ædˈvæntɪdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(ad vantij, -vän-)


Inflections of 'advantage' (v): (⇒ conjugate)
advantages
v 3rd person singular
advantaging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
advantaged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
advantaged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
advantage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (factor leading to success)přednost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  výhoda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 One advantage of this team is our flexibility.
 Jednou z předností tohoto týmu je jeho flexibilita.
advantage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (competitive superiority, favor)výhoda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  převaha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The army that holds the high ground has the advantage in this battle.
 Armáda, která drží výše položená území, je v této bitvě ve výhodě.
advantage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tennis: point after deuce) (v tenise)výhoda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 In a game of tennis, the player who scores the next point after deuce has the advantage.
 Hráč, který v tenise vyhraje další míč po shodě, má výhodu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
be to [sb]'s advantage,
be to the advantage of [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(benefit [sb])být výhodou ned + ž
  mít užitek z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I know you're not a natural linguist, but learning French would be to your advantage, given that we live in France.
take advantage of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make the most of)využít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně)vytěžit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I took advantage of the situation.
take advantage of [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (exploit)využít ve svůj prospěch dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  zneužít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 People who run scams try to take advantage of gullible internet users.
take advantage vtr + n (exploit [sb](něčí dobroty apod.)zneužívat ned
  (někoho)využívat ned
 I know she's very generous, but you shouldn't take advantage!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"advantage" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [strong, definite, clear] advantage, tennis: advantage scoring, a [competitive, strategic] advantage, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "advantage":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'advantage'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.