WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

advanced landing ground


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "advanced".

Podívejte se také na: landing | ground
Na této stránce: advanced, advance

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
advanced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: ahead of others) (před ostatními)napřed příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (před ostatními)rozvinutý, vyspělý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Jenna is an advanced reader for her age.
 Jenna je ve svém věku napřed před ostatními ve čtení.
advanced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (more developed)více rozvinutý, více vyvinutý přísl + příd
  více vyspělý přísl + příd
 George's reading skills are advanced for his age.
 Georgeovo čtení je více rozvinuté, než u jeho vrstevníků.
advanced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not basic)pokročilý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Alice easily passed the advanced biology course.
 Alice snadno složila zkoušku z pokročilé biologie.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
advanced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ideas: progressive)pokrokový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  progresivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Galileo's ideas were advanced for his time.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
advance vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move forward)táhnout, postoupit, pokročit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  postupovat, pokračovat ned
 In the chess game, he advanced his pawn forward two spaces.
 V šachu postoupil (or: táhnul) pěšákem o dvě políčka dopředu.
advance vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (further)uspíšit, urychlit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He advanced his career by winning clients.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Ona by nikdy neleštila kliky ve snaze uspíšit svůj služební postup.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement forward)postup mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The advance of the killer bees throughout the country can't be stopped.
 Postup agresivních afrických včel zemí nelze zastavit.
advance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (issued ahead of schedule)předběžný, předčasný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I have an advance copy of tomorrow's newspaper.
 Mám předběžnou kopii zítřejších novin.
advance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move forward)postupovat vpřed ned + přísl
 The invading army was advancing.
 Vojsko postupuje vpřed.
advances nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (progress) (v činnosti)pokrok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 You have made great advances in your English studies.
 Ve svém studiu angličtiny jsi udělal velký pokrok.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loan) (platby)záloha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 His boss gave him a three hundred dollar advance on his wages.
 Šéf mu dal zálohu 300 dolarů.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
advance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (placed toward the front)přední přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The advance train cars are all first class.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (progress)postup mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The advance of democracy is a slow one.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (increase)zvýšení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The advance in stock prices continued on strong earnings reports.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attempts at romance) (romantické, sexuální)návrhy m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 Linda made it clear that Don's advances were not welcome.
advance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (increase in value) (hodnota)růst ned
 The stock price continued to advance to new highs.
advance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (improve, progress)zlepšovat se ned
 The child's reading skills are advancing.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (propose)navrhnout, přednést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I have a proposal that I want to advance to you.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hasten)uspíšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let's advance our departure because a hurricane is coming.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lend)dát zálohu dok + ž
 His boss advanced him three hundred dollars.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (increase)zvýšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You can advance the price, but you might lose sales.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "advanced landing ground":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'advanced landing ground'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.